ZŠ s MŠ pri zdravotníckom zariadení

 

VOĽNÉ PRACOVNÉ POZÍCIE

 

 VÝBEROVÉ KONANIE

Základná škola s materskou školou

pri zdravotníckom zariadení

Kollárova 2, 036 01  Martin

telefón: 043 / 4 203 177, 0917 679 670

e-mail: skola@zskollarovamt.edu.sk

 

 

Riaditeľka Základnej školy s materskou školou pri zdravotníckom zariadení, Kollárova 2, Martin, vypisuje výberové konanie na miesto:

 

 

Učiteľ pre predprimárne vzdelávanie

 

 

Informácie o pracovnom mieste:

 

·        Miesto práce:  Základná škola s materskou školou pri zdravotníckom zariadení, 

                               Kollárova  2, Martin

                               Univerzitná nemocnica v Martine

·        Termín nástupu : 02.09.2015

·        Druh pracovného pomeru: plný úväzok

·        Náplň práce, právomoci a zodpovednosti: učiteľ pre predprimárne vzdelávanie

 

Požiadavky na zamestnanca:

 

Požadované vzdelanie:

 

Splnenie predpokladov na výkon pedagogickej činnosti podľa:

- § 6 zákona 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

- vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky c. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov

 

Počítačové zručnosti: Windows, internet, MS Office

 

Jazykové znalosti: Slovenský jazyk - materinský jazyk, cudzí jazyk – základy

 

Ďalšie požiadavky: Komunikačné schopnosti, organizačné schopnosti, tvorivosť, spoľahlivosť, ochota vzdelávať sa a pomáhať, tímová práca, schopnosť pracovať s chorými deťmi, empatia.

Nevyhnutnosťou je výborný zdravotný stav a psychická odolnosť, pretože učiteľ MŠ svoju prácu bude vykonávať v infekčnom prostredí s chorými deťmi na klinikách UNM.

 

Svoju písomnú žiadosť, profesijný štruktúrovaný životopis, doklady o dosiahnutom vzdelaní spolu so sprievodným listom zasielajte do 30.06.2015.

Do sprievodného listu uveďte súhlas so spracovaním a uchovávaním Vašich osobných údajov.

Predpokladaný termín výberového konania bude oznámený vybraným uchádzačom.

 

 

Kontakt:

             

             Tel.: 0917 679 670

             E-mail : skola@skollarovamt.edu.sk

 

 

 Výsledok výberového KONANIa

 

Základná škola s materskou školou

pri zdravotníckom zariadení

Kollárova 2, 036 01  Martin

telefón: 043 / 4 203 177, 0917 679 670

e-mail: skola@zskollarovamt.edu.sk

 

 

Výsledky výberového konania na obsadenie pracovného miesta

učiteľka pre predprimárne vzdelávanie

 

·        Dátum konania výberového konania: 09.07.2015

 

·        Miesto konania: ZŠ s MŠ pri zdravotníckom zariadení, Kollárova 2, 036  01 Martin

 

·        Výberové konanie bolo vyhlásené dňa 22.06.2015 na pracovnú pozíciu učiteľ predprimárneho vzdelávania na webovom sídle Okresného úradu – odboru školstva v Žiline a na webovom sídle školy.

 

·        Počet uchádzačov: 4

 

·        Forma výberového konania: individuálny pohovor

 

·        Zloženie výberovej komisie: Mgr. Anna Olexová,

                                                   Katarína Košťáková ( Rada školy),

                                                   Mgr. Renáta Šmáliková ( riaditeľka školy)

 

·        Vo výberovom konaní uspela :  Oľga Kompanová

 

 

V Martine 10.07.2015

 

© 2011 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode