Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch v podmienkach ZŠ s MŠ pri zdravotníckom zariadení 2016-2017