Elokované pracovisko - Základná škola pri zdravotníckom zariadení v Turčianskych Tepliciach

Základná škola a školský klub detí pôsobia v priestoroch Slovenských liečebných kúpeľov "Zlaté kúpele".  Žiakmi  školy sa stávajú deti, ktoré prichádzajú do SLK na liečebný pobyt v dĺžke trvania 3 až 4 týždne. Žiakom sa venujú dve panie učiteľky - špeciálne pedagogičky, ktoré im pomáhajú zvládnuť učivo a zároveň deťom spríjemňujú aj voľný čas činnosťou v školskom klube detí.