2013

 
Číslo Dátum Popis Suma Dodávateľ           * *
             
             

1/2013

14.01.2013

stravné lístky pre zamestnancov

9,00

SOŠ obchodu a služieb  Stavbárska 11, Martin

IČO: 00158551

 

 

2/2013

21.01.2013

stravné lístky pre zamestnancov

69,30

Výdajná školská jedáleň  Bernolákova 2, Martin

IČO:  00162078

 

 

3/2013

23.01.2013

stravné lístky pre zamestnancov

348,00

Výdajná školská jedáleň  Bernolákova 2, Martin

IČO:  00162078

 

 

4/2013

14.05.2012

pečiatka - výkon predbežnej FK

34,35

Quattro Fratelli, Brezno

IČO: 36761621

 

 

5/2013

14.02.2013

stravné lístky pre zamestnancov

297,00

Výdajná školská jedáleň  Bernolákova 2, Martin

IČO:  00162078

 

 

6/2013

14.02.2013

kancelárske potreby

42,60

Ján Volf - veľkoobchod       Pifflova  5, Bratislava

IČO: 11785250

 

 

7/2013

15.03.2013

stravné lístky pre zamestnancov

280,50

Výdajná školská jedáleň  Bernolákova 2, Martin

IČO:  00162078

 

 

8/2013

09.04.2013

výtvarné potreby, materiál pre výchovu

320,00

Lýdia Komorová UMELECKÉ POTREBY V.P.Tótha  2, Martin

 

 

9/2013

09.04.2013

všeobecný materiál, uč.pomôcky, pracovný materiál

210,00

DEMRO - J.Demáčková 29.augusta  11  Martin

 

 

10/2013

15.04.2013

výtvarné potreby, materiál pre výchovu

371,84

Ing. Lamačka - EUROPEN Priehradná  20A, Martin

IČO: 30492921

 

 

11/2013

22.04.2013

stravné lístky pre zamestnancov

257,40

Výdajná školská jedáleň  Bernolákova 2, Martin

IČO:  00162078

 

 

12/2013

29.04.2013

metodické príručky pre MŠ

67,60

RAABE - Odborné nakladateľstvo   Štefanovičova  20, BA

IČO:  35908718

 

 

13/2013

07.05.2013

PC zostava, LED monitor

888,90

WEGA  Martin, v.o.s. M.R.Štefánika  28, Martin

 

 

14/2013

09.05.2013

toner,externý HD, prenosný DVD prehrávač

515,50

WEGA  Martin, v.o.s. M.R.Štefánika  28, Martin

 

 

15/2013

14.05.2013

PVC obrus, záclony

139,15

BRAMAPO, s.r.o. A.Pietra  33, MT

 

 

16/2013

14.05.2013

farby, výtvarné potreby

224,05

Mária Kušnírová    FARBY-LAKY  Žbokreky

 

 

17/2013

15.05.2013

všeobecný materiál, čistiace potreby, kancelárske potreby

99,66

Ing. Lamačka - EUROPEN Priehradná  20A, Martin

IČO: 30492921 

 

 

18/2013

20.09.2012

kancelárske, učebné potreby

478,82

Ján Volf - veľkoobchod       Pifflova  5, Bratislava

IČO: 11785250

 

 

19/2013

20.05.2013

LEGO 

1507,80

Peter Cvik - EDUXE Sklodowskkej  2, BA

IČO: 13960962

 

 

20/2013

21.05.2013

stravné lístky pre zamestnancov

198,00

Výdajná školská jedáleň  Bernolákova 2, Martin

IČO:  00162078

 

 

21/2013

22.05.2013

výtvarné potreby, materiál pre výchovu

86,58

Lýdia Komorová UMELECKÉ POTREBY V.P.Tótha  2, Martin

 

 

22/2013

11.06.2013

predplatné časopisov na šk.rok 2013/2014

114,80

ARES spol. s.r.o. Banšelova 4, Bratislava

 

 

23/2013

20.06.2013

didaktické pomôcky

269,20

Renáta Francúzová Makovického 20, Martin

 

 

24/2013

20.06.2013 škoské potreby, všeobecný materiál 530,16

Ing. Lamačka - EUROPEN Priehradná  20A, Martin

IČO: 30492921

   
25/2013 25.06.2013 Metodická príručka pre ŠKD 65,00

RAABE - Odborné nakladateľstvo   Štefanovičova  20, BA

IČO:  35908718

   
26/2013 26.08.2013 stravné lístky pre zamestnancov 132,00

Výdajná školská jedáleň  Bernolákova 2, Martin

IČO:  00162078

   
27/2013 17.09.2013 Didaktické pomôcky 44,00

RAABE - Odborné nakladateľstvo   Štefanovičova  20, BA

IČO:  35908718

   
28/2013 25.09.2013 Knihy 960,00

Panta Rhei, 

   
29/2013 25.09.2013 stravné lístky pre zamestnancov 181,50

Výdajná školská jedáleň  Bernolákova 2, Martin

IČO:  00162078

   
30/2013 26.09.2013 PC HP pre ŠP 550,00 WEGA  Martin, v.o.s. M.R.Štefánika  28, Martin    
31/2013 07.10.2013 Hry a hračky 970,00 DRÁČIK-DIVI, s.r.o. Gajova  13, Bratislava    
32/2013 10.10.2013 výtvarné potreby, pracovný materiál  300,00 Mária Kušnírová          FARBY-LAKY,     Žabokreky 364,           IČO: 10965971    
33/2013 10.10.2013 inštalácia obrazu pre ŠP 298,74 PosAm, s.r.o. Odborárska  21 Bratislava    
34/2013 14.10.2013 výtvarné potreby, materiál pre výchovu 999,00 Lýdia Komorová UMELECKÉ POTREBY V.P.Tótha  2, Martin    
35/2013 14.10.2013 valec do tlačiarne pre ŠP BROTHER 132,00 WEGA  Martin, v.o.s. M.R.Štefánika  28, Martin    
36/2013 21.10.2013 DVD prehrávač DVD rozprávky 218,00
NAY a.s., Tuhovská  15, Bratislava
   
37/2013 21.10.2013 Učebné pomôcky pre MŠ 100,00 Pro Solutions, s.r.o. Hroznová 3/A, BA    
38/2013 23.10.2013 stravné lístky pre zamestnancov 188,10

Výdajná školská jedáleň  Bernolákova 2, Martin

IČO:  00162078

   
39/2013 16.10.2013 Kancelárske potreby, učebné pomôcky 670,00 Ing. Lamačka - EUROPEN Priehradná  20A, Martin    
40/2013 24.10.2013 Externý HD 66,30 WEGA  Martin, v.o.s. M.R.Štefánika  28, Martin    
41/2013 11.11.2013 výtvarné potreby, pracovný materiál, čistiace potreby 600,00 DEMRO - J.Demáčková 29.augusta  11  Martin    
42/2013 11.11.2013 výtvarný a pracovný materiál 215,00 LegalSoft, s.r.o. Partizánska  34 Turč.Teplice    
43/2013 12.11.2013 Didaktické hry a pomôcky 220,00 Renáta Francúzová Makovického 20, Martin    
44/2013 13.11.2013 Metodické príručky pre MŠ 85,90 RAABE - Odborné nakladateľstvo   Štefanovičova  20, BA    
45/2013 25.11.2013 stravné lístky pre zamestnancov 115,50 Výdajná školská jedáleň  Bernolákova 2, Martin