2018

         Objednávky

 
 

číslo dátum popis suma
dodávateľ
 
   
1/2018 09.01.2018 Stravné lístky pre zamestnancov 118,80

OA Výdajná školská jedáleň  
Bernolákova 2, Martin
IČO:  00162078

   
2/2018 30.01.2018 Stravné lístky pre zamestnancov 99,00 OA Výdajná školská jedáleň  
Bernolákova 2, Martin
IČO:  00162078
   
3/2018 30.01.2018 Predpatné - ŠKOLA  2018 25,00

JurisDat - M.Medlen    Redakcia Škola - MEL

Ondavská  8, Bratislava

IČO: 11821973

   

4/2018

06.02.2018

Predĺženie služby Mini

na 5 rokov. Projekt:

skola-unm.webnode.sk

178,15

Webnode AG  

Gartenstrasse  3, ZUG

Švajčiarsko

 

 

5/2018

27.02.2018

Tlačivá pre zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho  procesu v škole

900,00

ŠEVT, a.s.  

Cementárenská cesta  16, Banská Bystrica

IČO: 31331131

   

6/2018

05.02.2018

Jazyk a komunikácia

Svet škôlkára č.11

31,16

RAABE - Odborné nakladateľstvo  

Heydukova 12-14, Bratislava

IČO:  35908718

 

 

7/2018

27.02.2018

USB token iKey 400 FIPS

(prístup do ŠP)

99,58

PosAm, s.r.o. Bajkalská  28  Bratislava 821 09

IČO: 31365078

 

 

8/2018

05.03.2018

Stravné lístky pre zamestnoncov

132,00

OA Výdajná školská jedáleň 
Bernolákova 2, Martin
IČO:  00162078

 

 

9/2018

27.03.2018

Učebnice: Matematika pre 3.r. - súbor, Zošit písanie na nácvik, Matermatika pre 4.r. - súbor

55,00

AITEC, s.r.o. Slovinská  12 Bratislava 

IČO: 43829171

 

 

10/2018

06.04.2018

Stravné lístky pre zamestnancov

115,50

OA Výdajná školská jedáleň 
Bernolákova 2, Martin
IČO:  00162078

 

 

11/2018

09.04.2018

Občerstvenie pri príležitosti Dňa učiteľov pre 16 osôb

260,00

Radovan Krčula J.Š.Šikuru  76 Martin 036 08

IČO: 40301419

 

 

12/2018

17.04.2018

Hygienické a čistiace potreby

170,00

DEMRO - Demáčková Ul.29.sugusta  11, Martin

IČO:  17852188 

 

 

13/2018

17.04.2018

Výtvarné potreby, učebné a školské potreby

300,00

DEMRO - Demáčková Ul.29.sugusta  11, Martin

IČO:  17852188 

 

 

14/2018

02.05.2018

Stravné lístky pre zamestnancov

118,80

OA Výdajná školská jedáleň 
Bernolákova 2, Martin
IČO:  00162078

 

 

15/2018

04.05.2018

DVD rozprávky, audioknihy

306,63

Martinus, s.r.o.

Gorkého  4, Martin 

 

 

16/2018 11.05.2018 Výtvarné potreby, umelecké potreby, pracovný materiál 450,00 Umelecké potreby  -
Lýdia Komorová
V.P.Tótha  2, Martin
IČO: 41243277
   
17/2018 11.05.2018

Jazyk a komunikácia

Svet škôlkára č.12

31,16

RAABE - Odborné nakladateľstvo  

Heydukova 12-14, Bratislava

IČO:  35908718

   
18/2018 28.05.2018 Stravné lístky pre zamestnancov 105,60 OA Výdajná školská jedáleň 
Bernolákova 2, Martin
IČO:  00162078
   
19/2018 28.05.2018 Predplatné časopisov na školský rok 2018/2019 126,30 ARES spol. s.r.o.
Banšelova 4, Bratislava
IČO: 31363822
   
20/2018 29.05.2018 Predplatné Zázračná planéta, Testovanie z MAT a SJ 44,12 Slovenská pošta Partizánska cesta  9,  975 99  Banská Bystrica    
21/2018 04.07.2018 Učebnice - Prvouka pre druhákov 16,50

AITEC, s.r.o. Slovinská  12 Bratislava 

IČO: 43829171

   
22/2018 06.07.2018 PC FUJITSU P757 899,00 BMcomp, s.r.o. Radlinského 1729
Dolný Kubín
IČO: 47174200
   
23/2018 06.07.2018 Tlačiareň Brother, Kaspersky sekurity, monitor FUJITSU 747,00 BMcomp, s.r.o. Radlinského 1729
Dolný Kubín
IČO: 47174200
   
24/2018 27.08.2018 Stravné lístky pre zamestnancov 125,40 OA Výdajná školská jedáleň 
Bernolákova 2, Martin
IČO:  00162078
   
25/2018 28.08.2018 Metodický materiál pre MŠ - Overenie školskej zrelosti 22,79 INFRA Slovakia, s.r.o. J.Hollého  875
Veľké Leváre
IČO: 44752423
   
26/2018 12.09.2018

Jazyk a komunikácia

Svet škôlkára č.13


37,20

RAABE - Odborné nakladateľstvo  

Heydukova 12-14, Bratislava

IČO:  35908718

   
27/2018 01.10.2018 Stravné lístky pre zamestnancov 118,80 OA Výdajná školská jedáleň 
Bernolákova 2, Martin
IČO:  00162078
   
28/2018 02.10.2018 Portál Verejná správa - ročný prístup 117,00 Poradca podnikateľa
Martin Rázusa  23A
Žilina  010 01
IČO: 31592503
   
29/2018 08.10.2018 Odborná prednáška               126,00 Inšpirácia OZ
Stará Kremnička  26
Žiar nad Hronom
IČO:51206633
   
30/2018 09.10.2018 Čistiace, hygienické potreby, výtvarné potreby, učebné pomôcky 700,00

Ing. Lamačka - EUROPEN Priehradná  20A, Martin

IČO: 30492921

   
31/2018 09.10.2018 Učebné pomôcky, vývarné potreby, hry 200,00

Ján Volf 

kancelárske potreby Kollárova  90, Martin

IČO: 11785250

   
32/2018 09.10.2018 Spotrebný materiál k tlačiarňam 190,00 KUBICOMP s.r.o.
Mudroňova  45, Martin
IČO: 36369551
   
33/2018 17.10.2018 Stravovacie kupóny pre zamestnancov 421,00 UP Slovensko, s.r.o.
Tomášikova  23/D
820 05  Bratisava
IČO: 31396674
   
34/2018 18.10.2018 Aktivity do každého počasia
pre MŠ
28,16

RAABE - Odborné nakladateľstvo  

Heydukova 12-14, Bratislava

IČO:  35908718

   
35/2018 25.10.2018 Stravné lístky pre zamestnancov 132,00 OA Výdajná školská jedáleň 
Bernolákova 2, Martin
IČO:  00162078
   
36/2018 29.10.2018 Odborná prednáška 126,00 Inšpirácia OZ
Stará Kremnička  26
Žiar nad Hronom
IČO:51206633
   
37/2018 05.11.2018 Predplatné na rok 2019 Manažment školy, portál Direktor 111,74 Wolters Kluwer, s.r.o. Mlynské nivy  48, Bratislava
IČO: 31348262
   
38/2018 12.11.2018 Kreatívny materiál pre tvorivé dielne v ŠKD 200,00 Umelecké potreby  -
Lýdia Komorová
V.P.Tótha  2, Martin
IČO: 41243277
   
39/2018 12.11.2018 Grafické spracovanie a tlač kalendára 1009,20 Albatros Group, s.r.o.
Tallerova  10, Bratislava  811 02
IČO: 35861088
   
40/2018 21.11.2018 Všeobecný materiál  138,78 KINEKUS
Jilemnického 8851, Martin
IČO: 45606536
   
41/2018 21.11.2018 Hry a hračky  1350,00 Dráčik DIVI, s.r.o.   Gajova  13
Bratislava
IČO: 46118985
   
42/2018 26.11.2018 Výroba a montáž policovej skrine  380,00 Nábytkové stolárstvo
Ing. Robert Vidlár
Ul. J. Kalinčiaka, Vrútky
IČO: 34699643
   
43/2018 03.12.2018 Stravné lístky pre zamestnancov 99,00 OA Výdajná školská jedáleň 
Bernolákova 2, Martin
IČO:  00162078
   
44/2018 04.12.2018

Jazyk a komunikácia

Svet škôlkára č.14

37,20

RAABE - Odborné nakladateľstvo  

Heydukova 12-14, Bratislava

IČO:  35908718

   
45/2018 18.12.2018 Prevádzková technika, učebné potreby, kancelárske potreby 1024,64

Ing. Lamačka - EUROPEN Priehradná  20A, Martin

IČO: 30492921