2018

         Objednávky

 
 

číslo dátum popis suma
dodávateľ
 
.    
1/2018 09.01.2018 Stravné lístky pre zamestnancov 118,80

OA Výdajná školská jedáleň  
Bernolákova 2, Martin
IČO:  00162078

     
2/2018 30.01.2018 Stravné lístky pre zamestnancov 99,00 OA Výdajná školská jedáleň  
Bernolákova 2, Martin
IČO:  00162078
     
3/2018 30.01.2018 Predpatné - ŠKOLA  2018 25,00

JurisDat - M.Medlen    Redakcia Škola - MEL

Ondavská  8, Bratislava

IČO: 11821973