2012

 
 

číslo FA 

zmluva  

suma

s DPH

dátum prijatia

popis faktrurovaného  plnenia

identifikačné údaje dodávateľa . . .  
 1/2012 95,22 30.12.

Strava    zamestnancov

ŠJ pri ZŠ           Jahodnícka Martin

       

 2/2012  zmluva č.1

23,54 20.01. Telefónne služby

Orange Slovensko Prievozská 6/A, BA

IČO: 35597270

       
 3/2012 24,82 24.01. Strava    zamestnancov

ŠJ, Bernolákova 2           Martin

IČO: 00162078

       
 4/2012 20,00 28.01. Predplatné  ŠKOLA 2012

JurisDat - M.Medlen Redakcia Škola-MEL Ondavská 8, BA

IČO: 11821973

       
 5/2012 109,02 06.02. Strava    zamestnancov

ŠJ pri ZŠ         Jahodnícka Martin

       

 6/2012  zmluva č.2

57,60 06.02. SME - Multikultúrna výchova

PETIT PRESS, a.s. Lazaretská 12, BA

IČO:  35790253

       

 7/2012  zmluva č.3

32,40 13.02. SME - Dopravná výchova

PETIT PRESS, a.s. Lazaretská 12, BA

IČO:  35790253

       

 8/2012  zmluva  č.1

20,88 21.02. Telefónne služby

Orange Slovensko Prievozská 6/A, BA

IČO: 35597270

       

 9/2012  zmluva č.4

54,00 22.02.

SME - Rozvoj  osobnosti človeka

PETIT PRESS, a.s. Lazaretská 12, BA

IČO:  35790253

       
10/2012 15,00 27.02.

Workshop psychoterapia

Inštitút psychoterapie a socioterapie 

Gercenova  6/A, BA    IČO:  31817530

       
11/2012 41,96 29.02.

Dieťa a jeho svet

Zvedavček

RAABE - Odbornénakladateľstvo   Štefanovičova  20, BA

IČO:  35908718

       
12/2012   14,60 01.03. Strava    zamestnancov

ŠJ, Bernolákova 2           Martin

IČO: 00162078

       
13/2012 115,92 01.03. Strava    zamestnancov

ŠJ pri ZŠ         Jahodnícka Martin

       
14/2012 zmluva č.5   23,40 07.03.

SME - Informácie okolo nás

PETIT PRESS, a.s.   Lazaretská 12, BA

IČO:  35790253

       
15/2012 163,87 26.03. Poplatok za KO Mesto Martin                    Nám. S.H. Vajanského  1        
16/2012   24,82 02.04. Strava    zamestnancov

ŠJ, Bernolákova 2           Martin

IČO: 00162078

       
17/2012 104,88 02.04. Strava    zamestnancov

ŠJ pri ZŠ          Jahodnícka Martin

       
18/2012 zmluva  č.1 9,95 16.04. Telefónne služby

Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, BA

IČO: 35597270

       
19/2012 24,82 23.04. Strava    zamestnancov

ŠJ, Bernolákova 2           Martin

IČO: 00162078

       
20/2012 zmluva č.6 57,60 23.04.

SME - Mediálna výchova

PETIT PRESS, a.s.  Lazaretská 12, BA

IČO:  35790253

       
21/2012 38,66 26.04.

Dieťa a jeho svet -apríl č.12

RAABE - Odborné nakladateľstvo   Štefanovičova  20, BA

IČO:  35908718

       
22/2012 95,22 02.05. Strava    zamestnancov

ŠJ pri ZŠ           Jahodnícka Martin

       
23/2012    obj. č.1 117,00 07.05. Didaktické pomôcky

Stanislav Francúz D.Makovického 20, Martin

IČO: 41525531

       
24/2012    obj. č.1 60,24 07.05. Výtvarný materiál

Stanislav Francúz D.Makovického 20, Martin

IČO: 41525531

       

25/2012    obj. č.2

599,00 15.05. NT, taška na NT

WEGA Martin v.o.s. M.R.Štefánika 28, MT

IČO: 31626203

       
26/2012    obj. č.6 84,90 15.05. Knihy

Littera - Richard Šrobár M.R.Štefánika 22, Martin

IČO: 33580511

       
27/2012    obj. č.3 348,00 15.05. Prac. materiál, výtvarné potreby

Lýdia Komorová      Umelecké potreby                 V.P.Tótha 55, MT

IČO: 41243277

       
28/2012 zmluva  č.1 11,41 09.05. Telefónne služby

Orange Slovensko Prievozská 6/A, BA

IČO: 35597270

       
29/2012 30,66 17.05. Strava    zamestnancov

ŠJ, Bernolákova 2              Martin                                 IČO: 00162078

       
30/2012    obj. č.5 115,57 21.05. Výtvarný a pracovný materiál

Mária Kušnírová            FARBY-LAKY,           Žabokreky 364,                 prev. Martin                      IČO: 10965971

       
31/2012    obj. č.7 248,30 23.05. Toner, servis PC

WEGA Martin v.o.s. M.R.Štefánika 28, MT

IČO: 31626203

       
32/2012 50,63 24.05.

SME - Energia v prírode, technike a spoločnosti

PETIT PRESS, a.s.   Lazaretská 12, BA

IČO:  35790253

       
33/2012 34,00 25.05. Poistenie majetku

GENERALI SLOVENSKO poisťovňa, a.s.  Lamačská cesta 3/A,    Bratislava

IČO: 35709332

       
34/2012    obj. č.4 823,05 28.05. Výtvarné potreby, pracovný materiál, čistiace a hyg. potreby

OD DEMRO          Jaroslava Demáčková   ul. 29.augusta 11, MT IČO: 17852188

       
35/2012    obj. č.9 865,14 30.05. Kancelárske a školské potreby

Ing. Michal Lamačka EUROPEN, Martin

IČO: 30492921

       
36/2012 12,72 29.05. Predplatné  Naša škola na šk.rok 2012/2013

PAMIKO spol. s.r.o.  Račianska  89, BA

IČO: 31320007

       
37/2012 104,88 01.06. Strava    zamestnancov

ŠJ pri ZŠ           Jahodnícka Martin

       
38/2012 83,65 31.05. Licenčné služby

IVES Košice             Čsl.armády 20, Košice

IČO: 00162957

       
39/2012 obj. č.8 94,70 04.06. Predplatné časopisov na šk.rok 2012/2013

ARES spol. s.r.o         Banšelova 4, BA

IČO: 31363822

       
40/2012 zmluva  č.1 9,95 09.06. Telefónne služby

Orange Slovensko Prievozská 6/A, BA

IČO: 35597270

       
41/2012 38,21 11.06.

Dieťa a jeho svet -jún č.13

RAABE - Odborné nakladateľstvo   Štefanovičova 20, BA  

IČO:  35908718

       
42/2012 3,60 11.06. Zvedavček  č.5 Zvedavček  č.6

RAABE - Odborné nakladateľstvo   Štefanovičova  20, BA

IČO:  35908718

       
43/2012 29,20 26.06. Strava    zamestnancov

ŠJ, Bernolákova 2           Martin                         

IČO: 00162078

       
44/2012 97,98 02.07. Strava    zamestnancov

ŠJ pri ZŠ           Jahodnícka Martin

       
45/2012    obj. č.10 637,00 02.07. NT HP,  Office

WEGA Martin v.o.s. M.R.Štefánika 28, MT               

IČO: 31626203

       
46/2012 12,01 12.07. Metodika pre ŠKD

IURA EDITION, s.r.o. Oravská 17, BA

IČO: 31348262

       
47/2012  9,95 12.07. Telefónne služby

Orange Slovensko, Prievozská 6/A, BA

IČO: 35597270

       
48/2012 217,44 23.07. Tlačivá

ŠEVT a.s.         Cementárenská cesta  16 Banská Bystrica

IČO: 31331131

       

49/2012

zmluva  č.1

10,01 14.08. Telefónne služby

Orange Slovensko Prievozská 6/A, BA

IČO: 35597270

       
50/2012      obj č.12 47,90 07.09. Didaktická hra

Maquita s.r.o.         Soľná  738/36           Nitrianske Pravno

IČO: 36316881

       
51/2012 28,80 10.09. SME - Dopravný rýchlokurz

PETIT PRESS, a.s.   Lazaretská 12, BA

IČO:  35790253

       
52/2012 zmluva č.1 9,95 12.09. Telefónne služby

Orange Slovensko Prievozská 6/A, BA

IČO: 35597270

       
53/2012 obj.č.20 222,24 18.09. Didaktické pomôcky a hračky

Stanislav Francúz D.Makovického 20, Martin

IČO: 41525531

       
54/2012 76,90 18.09. Interiérové vybavenie

BRAMAPO, s.r.o.             Ambra Pietra, MT

IČO: 36776785

       
55/2012 872,70 18.09. NT, taška na NT, toner

WEGA Martin v.o.s. M.R.Štefánika 28, MT

IČO: 31626203

       
56/2012 325,51 20.09. knihy

Littera - Richard Šrobár M.R.Štefánika 22, MT

IČO: 33580511

       
57/2012 482,03 20.09. pracovný materiál pre ŠKD

Lýdia Komorová -      Umelecké potreby                 V.P.Tótha 55, MT

IČO: 41243277

       
58/2012 351,92 21.09. audioknihy, DVD filmy, rozprávky

MARTINUS           M.R.Štefánika 58, MT

IČO:  36440531

       
59/2012 128,98 24.09. kancelrske potreby, tlačivá

ŠEVT a.s.          Cementárenská cesta 16 Banská Bystrica

IČO: 31331131

       
60/2012 870,41 24.09. výtvarné potreby, pracovný materiál, čistiace a hyg. potreby

OD DEMRO          Jaroslava Demáčková   ul. 29.augusta 11, MT IČO: 17852188

       
61/2012 20,00 24.09. poplatok za seminár

Národný ústav celoživotzného vzdelávania, Košice

IČO: 00699438

     

 

62/2012 365,80 24.09. fotoaparát, USB kľúče

WEGA Martin v.o.s. M.R.Štefánika 28, Martin

IČO: 31626203

       
63/2012 6,30 26.09. metodické materiály

Orbis Pictus  Istropolitana      Hrachová  34, BA

IČO: 17323266

       
64/2012 39,11 26.09.

Dieťa a jeho svet č.14

RAABE - Odborné nakladateľstvo  Štefanovičova   20,  BA  

 IČO:  35908718

       
65/2012 54,00 26.09.

SME -Environmentálna výchova

PETIT PRESS, a.s.  Lazaretská 12, BA

IČO:  35790253

       
66/2012 10,60 27.09. Predplatné - ZIPS, Lienka do 6/2013

ARES spol. s.r.o         Banšelova 4, BA

IČO: 31363822

       
67/2012 27,74 02.10. Strava    zamestnancov

ŠJ, Bernolákova 2            Martin                                 IČO: 00162078

       
68/2012 86,40 02.10. SME - Etická výchova

PETIT PRESS, a.s.    Lazaretská 12, BA

IČO:  35790253

       
69/2012 113,16 03.10. Strava    zamestnancov

ŠJ pri ZŠ Jahodnícka Martin

       
70/2012 64,80 08.10. SME - Najstaršie dejiny Slovenska

PETIT PRESS, a.s.  Lazaretská 12, BA

IČO:  35790253

       

71/2012 zmluva č.1

15,73 15.10. Telefónne služby

Orange Slovensko, Prievozská 6/A, BA

IČO: 35597270

       
72/2012 124,20 30.10. Strava    zamestnancov ŠJ pri ZŠ Jahodnícka Martin        
73/2012 56,16 05.11. Manažment školy v praxi 2013

IURA EDITION, spol. s.r.o. Oravská  17, Bratislava

IČO: 31348262

       
74/2012 2,36 05.11. Poistenie majetku

GENERALI SLOVENSKO poisťovňa, a.s.,        Lamačská cesta 3/A, BA

IČO: 35709332

       
75/2012 140,00 05.11. Pracovná obuv

MT PHARM, s.r.o.    Mudroňova 16, Martin

IČO: 36275883

       
76/2012 868,97 07.11. Kancelárske a školské potreby

EUROPEN-Ing.Lamačka Šípoša 4, Martin

IČO: 30492921

       
77/2012 2,10 07.11. Zvedavček č.1 RAABE - Odborné nakladateľstvo   Štefanovičova  20, BA     IČO:  35908718        
78/2012 494,59 08.11. pracovný materiál pre ŠKD

Kreatívny svet, s.r.o. Borovianska 19        Zvolen

IČO: 36717452

       
79/2012 119,90 08.11.

Toner BROTHER    TN-3280

WEGA Martin v.o.s. M.R.Štefánika 28, MT

IČO: 31626203

       
80/2012 685,00 08.11. Hry a hračky

DRÁČIK-DUVI, s.r.o. Brusnicova 7,  BA                  IČO: 35768860

       
81/2012 59,90 08.11. Rádio s CD SONY

NAY  a.s.          Tuhovská 15, BA

IČO: 35739487

       
82/2012 zmluva č.1 23,68 13.11. Telefónne služby

Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, BA

IČO: 35597270

       
83/2012 124,65 14.11. Kancelárske a školské potreby

OD DEMRO          Jaroslava Demáčková   ul. 29.augusta 11, MT IČO: 17852188

       
84/2012 392,00 14.11. Kancelárske stoličky

A-PEMA, s.r.o.         Hurbanova 3807/21, MT

IČO: 43850863                   

       
85/2012 499,06 14.11. Prac. materiál, výtvarné potreby

Lýdia Komorová -      Umelecké potreby                 V.P.Tótha 55, Martin

IČO: 41243277

       
86/2012 293,53 14.11. knihy, DVD filmy, rozprávky

MARTINUS           M.R.Štefánika  58, Martin

IČO:  36440531

       
87/2012 1,38 14.11. Doplatok stravy zamestnancov ŠJ pri ZŠ Jahodnícka Martin        
88/2012 32,12 14.11. Strava    zamestnancov ŠJ, Bernolákova 2            Martin                                 IČO: 00162078        
89/2012 43,20 14.11. SME - Informácie okolo nás

PETIT PRESS, a.s.    Lazaretská 12, BA

IČO:  35790253

       
90/2012 8,10 20.11. Zvedavček č.2 -č.6 RAABE - Odborné nakladateľstvo   Štefanovičova   20,  BA     IČO:  35908718        
91/2012 3,32 21.11. Služby VK za 12/12

KOMENSKÝ, s.r.o.              Park Mládeže  1, Košice  

IČO: 43908977                      

       
92/2012 39,89 21.11. Služby VK na obdobie 1/2013-12/2013

KOMENSKÝ, s.r.o.              Park Mládeže  1, Košice  

IČO: 43908977          

       
93/2012 39,11 26.11. Dieťa a jeho svet č.15

RAABE - Odborné nakladateľstvo    Štefanovičova   20,  BA  

 IČO:  35908718

       
94/2012 480,00 22.11. Stravné lístky

PD SNP v Sklabini

IČO: 00196851

       
95/2012 99,36 05.12. Strava    zamestnancov ŠJ pri ZŠ Jahodnícka Martin        

96/2012 zmluva č.1         

9,95 10.12. Telefónne služby

Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, BA

IČO: 35597270

       
97/2012 339,73 18.12. kancelárske, školské, čistiace a hygienické potreby OD DEMRO          Jaroslava Demáčková   ul. 29.augusta 11, MT IČO: 17852188        
98/2012 419,00 20.12. didaktické pomôcky

Stanislav Francúz D.Makovického 20, Martin

IČO: 41525531

       
99/2012 379,85 20.12. hry a hračky

ALLTOYS s.r.o. OC Tulip-Pltníky 2, MT

IČO: 31569323

       
100/2012 300,00 20.12. Prac. materiál, výtvarné potreby

Lýdia Komorová -      Umelecké potreby        V.P.Tótha 55, Martin

IČO: 41243277

       
101/2013 52,54 20.12. Servis VT

WEGA Martin v.o.s. M.R.Štefánika 28, MT

IČO: 31626203