2015

 
íslo FA suma s DPH dátum prijatia popis fakturovaného plnenia identifikačné údaje dodávateľa . .
1/2015
zml.01/12
11,00 12.01.2015 Telefónne služby

Orange Slovensko  Prievozská  6/A,  Bratislava

IČO: 35597270

   
2/2015
obj.01/15
zml.02/12
379,50 20.01.2015 Strava zamestnancov

Obchodná akadémi

Výdajná školská jedáleň Bernolákova  2, Martin

IČO:  00162078

   
3/2015 23,00 20.01.2015 Predplatné časopisu ŠKOLA 2015

JurisDat - M.Medlen         

Redakcia Škola - MEL, 

Bratislava

IČO: 11821973

   
4/2015
obj.02/15
zml.02/12
363,00 28.01.2015 Strava zamestnancov

Obchodná akadémia Výdajná školská jedáleň Bernolákova  2, Martin

IČO:  00162078

   
5/2015
zml.01/15
54,00 03.02.2015 SME v škole - Moja obec, región, vlasť

PETIT PRESS, a.s.         Lazaretská 12, Bratislava

IČO: 35790253

   
6/2015
obj.04/15
7,50 04.02.2015 metodické príručky pre ZŠ Orbis Pictus Istropolitana
Hrachová  34, Bratislava
IČO: 17323266
   
7/2015
obj.05/15
23,55 04.02.2015 Predĺženie služby na r.2015 Webnode AG
Gartenstrasse  3, Zug

IČO: 1703036124-0
   
8/2015
zml.01/12
11,00 13.02.2015 Telefónne služby

Orange Slovensko  Prievozská  6/A,  Bratislava

IČO: 35597270

   
9/2015
obj.6/15
203,69 24.02.2015 Čistiace a hygienické potreby, materiál pre ŠKD

DEMRO - Demáčková Ul.29.sugusta  11, Martin

IČO:  17852188       

   
10/2015 39,06 27.02.2015 Dieťa a jeho svet č.27

RAABE - Odborné nakladateľstvo   

Štefanovičova  20, BA

IČO:  35908718

   
11/2015
obj.8/15
500,00 03.03.2015 výtvarné potreby, pracovný materiál Umelecké potreby  -
Lýdia Komorová
V.P.Tótha  2, Martin
IČO: 41243277
   
12/2015
zml.02/15
89,10 03.03.2015 SME v škole - Osobnostný a sociálny rozvoj

PETIT PRESS, a.s.         Lazaretská 12, Bratislava

IČO: 35790253

   
13/2015
obj.7/15
346,50 10.03.2015 Strava zamestnancov

Obchodná akadémi

Výdajná školská jedáleň Bernolákova  2, Martin

IČO:  00162078

   
14/2015
zml.01/10
11,00 11.03.2015 Telefónne služby

Orange Slovensko  Prievozská  6/A,  Bratislava

IČO: 35597270

   
15/2014
obj.9/15
47,21 17.03.2015 Logické hry, didaktické pomôcky pre ŠKD SB WOOD, s.r.o. Lichnerova  44523/37A Senec
IČO: 36660914
   
16/2014
obj.11/15
79,91 17.03.2015 Didaktické pomôcky pre ZŠ SB WOOD, s.r.o. Lichnerova  44523/37A Senec
IČO: 36660914
   
17/2015
obj.10/15
172,82 18.03.2015 Odborná literatúra Littera - Richard Šrobár
M.R.Štefánika  22, Martin IČO: 33580511
   
18/2015
obj.12/15
zml.01/12
178,20 23.03.2015 Strava zamestnancov

Obchodná akadémi

Výdajná školská jedáleň Bernolákova  2, Martin

IČO:  00162078

   
19/2015 163,42 10.04.2015 poplatok za KO Mesto Martin                    
Nám. S.H.Vajnského  1, Martin
   
20/2015
zml.01/10
11,00 15.04.2015 Telefónne služby

Orange Slovensko  Prievozská  6/A,  Bratislava

IČO: 35597270

   
21/2015
zml.03/15
97,20 23.04.2015 SME v škole - Osobnostný a sociálny rozvoj

PETIT PRESS, a.s.         Lazaretská 12, Bratislava

IČO: 35790253

   
22/2015
obj.15/15
437,53 23.04.2015 učebné pomôcky, kancelárske potreby, čistiace a hyg. potreby

Ing. Lamačka - EUROPEN Priehradná  20A, Martin

IČO: 30492921

   
23/2015
obj.13/15
135,30 24.04.2015 Strava zamestnancov

Obchodná akadémi

Výdajná školská jedáleň Bernolákova  2, Martin

IČO:  00162078

   
24/2015
obj.16/15
66,24 05.05.2015 Strava zamestnancov ŠJ pri ZŠ Jahodnícka ul.      
 Martin
   
25/2015
obj.14/15
69,90 07.05.2015 Antivírový program

WEGA Martin v.o.s.       R.Viesta  4080/9, Martin

IČO: 31626203

   
26/2015
zml.01/10

 
17,08 12.05.2015 Telefónne služby

Orange Slovensko  Prievozská  6/A,  Bratislava

IČO: 35597270

   
27/2015 37,00 15.05.2015 Poistenie majetku GENERALI  Poisťovňna, a.s.
Lamačská cesta  3/A, Bratislava
IČO: 35709332
   
28/2015
obj.18/15
174,11 26.05.2015 čistiace prostriedky, materiál pre ŠKD

DEMRO - Demáčková Ul.29.sugusta  11, Martin

IČO:  17852188 

   
29/2015
obj.18/15
87,33 26.05.2015 čistiace a hyg. prostriedky pre ZŠ

DEMRO - Demáčková Ul.29.sugusta  11, Martin

IČO:  17852188 

   
30/2015
obj.18/15
29,12 26.05.2015 čistiace a hyg. prostriedky pre MŠ

DEMRO - Demáčková Ul.29.sugusta  11, Martin

IČO:  17852188 

   
31/2015
obj.19/15
66,00 26.05.2015 vypracovanie internej dokumentácie CUBS plus, s.r.o. Masarykova  21, Košíce
IČO: 46943404
   
32/2015
obj.17/15
188,10 28.05.2015 Strava zamestnancov

Obchodná akadémi

Výdajná školská jedáleň Bernolákova  2, Martin

IČO:  00162078

   
33/2015
obj.16/15
75,90 04.06.2015 Strava zamestnancov Základná škola - ŠJ
ul.Jahodnícka   1, Martin
IČO: 37811860
   
34/2015
obj.20/15
133,58 11.06.2015 Predplatné časopisov na šk.rok 2015/2016 ARES spol. s.r.o.
Banšelova 4, Bratislava
IČO: 31363822
   
35/2015
zml.01/10

 
16,75 15.06.2015 Telefónne služby

Orange Slovensko  Prievozská  6/A,  Bratislava

IČO: 35597270

   
36/2015 83,65 17.06.2015 Služby technickej podpory WIN IBEU

IVES Košice              Čsl.armády  20, Košice

IČO: 00162957

   
37/2015
obj.22/15
744,00 22.06.2015 HP PROBOOK 450, MS OFFICE 2013, USB kľúč

WEGA Martin v.o.s.        R.Viesta  4080/9, Martin

IČO: 31626203

   
38/2015
obj.21/2015
128,70 24.06.2015 Strava zamestnancov

Obchodná akadémi

Výdajná školská jedáleň Bernolákova  2, Martin

IČO:  00162078

   
39/2015
obj.23/15
45,55 25.06.2015 publikácia Človek a príroda - Svet škôlkára 

RAABE - Odborné nakladateľstvo 

Štefanovičova  20, Bratislava   

IČO:  35908718

   
40/2015
obj.23/15
40,00 26.06.2015 publikácia Jazyk a komunikácia - Svet škôlkára

RAABE - Odborné nakladateľstvo 

Štefanovičova  20, Bratislava   

IČO:  35908718

   
41/2015
obj.16/15
86,94 01.07.2015 Strava zamestnancov Základná škola - ŠJ
ul.Jahodnícka   1, Martin
IČO: 37811860
   
42/2015
zml.57/15
200,00 01.07.2015 Vypracovanie bezpečnostného projektu IS CUBS, s.r.o.
Masarykova  21, Košice
IČO: 36572799
   
43/2015
zml.58/15

 
38,59 14.07.2015 Telefónne služby

Orange Slovensko Prievozská  6/A, Bratislava

IČO: 35597270

   
44/2015
obj.3/15
246,94 14.07.2015 školské tlačivá

ŠEVT a.s.           Cementárenská cesta 16 Banská Bystrica

IČO: 31331131

   
45/2015
obj.24/15
786,40 17.08.2015 výtvarné, umelecké potreby, pracovný materiál  Umelecké potreby  -
Lýdia Komorová
V.P.Tótha  2, Martin
IČO: 41243277
   
46/2015
zml.58/15
31,00 17.08.2015 Telefónne služby

Orange Slovensko Prievozská  6/A, Bratislava

IČO: 35597270

   
47/2015
obj.26/15
15,00 04.09.2015 Naša škola - predplatné na šk. rok 2015/16

PAMIKO spol. s.r.o. Račianska  89, BA

IČO: 31320007

   
48/2015
obj.25/15
178,20 08.09.2015 Strava zamestnancov

Obchodná akadémi

Výdajná školská jedáleň Bernolákova  2, Martin

IČO:  00162078

   
49/2015
obj.27/15
390,00 14.09.2015 multifunkčné zariadenie BROTHER, toner, USB kábel WEGA Martin v.o.s.     R.Viesta  4080/9, Martin
IČO: 31626203
   
50/2015
zml.58/15
30,00 14.09.2015 Telefónne služby

Orange Slovensko Prievozská  6/A, Bratislava

IČO: 35597270

   
51/2015
zml.04/15
72,00 14.09.2015 SME v škole - dopravná výchova

PETIT PRESS, a.s.         Lazaretská 12, Bratislava

IČO: 35790253

   
52/2015
obj.30/15
575,96 22.09.2015 prenosné DVD prehrávače, rádio, DVD rozprávky

NAY  a.s.  Tuhovská 15 Bratislava

IČO: 35739487

   
53/2015
obj.31/15
277,61 23.09.2015 školské a učebné potreby, kancelárske potreby

Ing. Lamačka - EUROPEN Priehradná  20A, Martin

IČO: 30492921

   
54/2015
obj.31/15
105,24 23.09.2015 čistiace potreby, pracovný materiál pre ŠKD

Ing. Lamačka - EUROPEN Priehradná  20A, Martin

IČO: 30492921

   
55/2015
obj.32/15
122,89 30.09.2015 čistiace a hyg. potreby, kancelárske potreby

DEMRO - Demáčková Ul.29.sugusta  11, Martin

IČO:  17852188 

   
56/2015
obj.32/15
284,49 30.09.2015 školské a učebné potreby

DEMRO - Demáčková Ul.29.sugusta  11, Martin

IČO:  17852188 

   
57/2015
obj.29/15
300,00 25.09.2015 výtvarné, umelecké potreby, pracovný materiál  Umelecké potreby  -
Lýdia Komorová
V.P.Tótha  2, Martin
IČO: 41243277
   
58/2015
zml.04/15
obj.29/15
300,00 25.09.2015 výtvarné, umelecké potreby, pracovný materiál  Umelecké potreby  -
Lýdia Komorová
V.P.Tótha  2, Martin
IČO: 41243277
   
59/2015
obj.28/15
26,00 28.09.2015 Prac. zošity pre MŠ - overovanie škol. zrelosti KULIFERDO

RAABE - Odborné nakladateľstvo 

Štefanovičova  20, Bratislava   

IČO:  35908718

   
60/2015
obj.33/15
122,10 01.10.2015 Strava zamestnancov

Obchodná akadémi

Výdajná školská jedáleň Bernolákova  2, Martin

IČO:  00162078

   
61/2015
 
20,00 05.10.2015 Odborný seminár NÚ CŽV
Zádielska  1,Košice
IČO: 00699438
   
62/2015
zml.78/15
74,52 08.10.2015 Strava zamestnancov Základná škola - ŠJ
ul.Jahodnícka   1, Martin
IČO: 37811860
   
63/2015
obj.35/15
21,00 08.10.2015 Pracovné zošity Škôlkár 

RAABE - Odborné nakladateľstvo 

Štefanovičova  20, Bratislava   

IČO:  35908718

   
64/2015
obj.36/15
536,54 13.10.2015 Jedálne kupóny LE CHEQUE DEJEUNER
Tomášikova  23/D, BA
IČO: 31396674
   
65/2015
zml.58/15
30,00 14.10.2015 Telefónne služby

Orange Slovensko Prievozská  6/A, Bratislava

IČO: 35597270

   
66/2015 60,00 12.10.2015 Daňové opatrenie DÚ Žilina, pobočka Martin
Jesenského  23
Martin
   
67/2015
obj.37/15
220,86 15.10.2015 Hračky, hry, stavebnice DRÁČIK - DIVI, s.r.o.
Gajova  13, Bratislava
IČO: 46118985
   
68/2015
obj.37/15
173,09 15.10.2015 Hračky, hry, stavebnice DRÁČIK - DIVI, s.r.o.
Gajova  13, Bratislava
IČO: 46118985
   
69/2015
obj.37/15
235,79 15.10.2015 Hračky, hry, stavebnice DRÁČIK - DIVI, s.r.o.
Gajova  13, Bratislava
IČO: 46118985
   
70/2015
obj.34/15
280,00 15.10.2015 pracovná, zdrav. obuv Lekáreň CARITAS
V.P.Tótha  11/2712
Martin
   
71/2015 68,40 16.10.2015 Manažment školy v praxi - predplatné 2016 Wolters Kluwer, s.r.o. Mlynské nivy  48, Bratislava
IČO: 31348262
   
72/2015
obj.39/15
65,79 02.11.2015 Rýchlovarné kanvice, LED svietidlo, batérie Euronics TPD
Farského  26, Bratislava
IČO: 11790547
   
73/2015
obj.38/15

 
122,10 04.11.2015 Strava zamestnancov

Obchodná akadémi

Výdajná školská jedáleň Bernolákova  2, Martin

IČO:  00162078

   
74/2015
obj.23/15
31,06 04.11.2015 Aktualizácia č. 1 publikácie Jazyk a komunikácia - Svet škôlkára

RAABE - Odborné nakladateľstvo 

Štefanovičova  20, Bratislava   

IČO:  35908718

   
75/2015
zml. 1/07
52,82 05.11.2015 Vstupná lekárska prehliadka zamestnanca Univerzitná nemocnica Martin
Kollárova  2, Martin
IČO: 365327
   
76/2015
zml. 5/15
48,60 05.11.2015 SME v škole - 
Etická výchova

PETIT PRESS, a.s.         Lazaretská 12, Bratislava

IČO: 35790253

   
77/2015
zml.58/15
30,00 12.11.2015 Telefónne služby

Orange Slovensko Prievozská  6/A, Bratislava

IČO: 35597270

   
78/2015
zml.78/15
82,80 12.11.2015 Strava zamestnancov - október 2015 Základná škola - ŠJ
ul.Jahodnícka   1, Martin
IČO: 37811860
   
79/2015
obj.42/15
902,16 23.11.2015 polygrafické práce - kalendár 2016 Albatros Group, s.r.o.
Živnostenská  2, Bratislava
IČO: 35861088
   
80/2015
zml.VK
/09/09/350
39,89 23.11.2015 Služby VK na r.2016

KOMENSKÝ, s.r.o.             Park Mládeže  1, Košice  

IČO: 43908977   

   
81/2015
obj.44/15

 
56,95 24.11.2015 Toner pre tlačiareň k ŠP BROTHER TN -3280 WEGA Martin v.o.s.   R.Viesta  4080/9, Martin
IČO: 31626203
   
82/2015
obj.41/15
99,00 25.11.2015 Strava zamestnancov

Obchodná akadémi

Výdajná školská jedáleň Bernolákova  2, Martin

IČO:  00162078

   
83/2015
obj.45/15
107,28 26.11.2015 výroba pečiatok a vizitiek VAV a ROSSI, s.r.o.
reklamná agentúra
Odeská 5, Martin
IČO: 36432857
   
84/2015 20,00 03.12.2015 Poplatok za seminár
(Finančná kontrola)
NÚ CŽV
Zádielska  1,Košice
IČO: 00699438
   
85/2015
obj.46/15
625,50 03.12.2015 výtvarné, umelecké potreby, pracovný materiál  Umelecké potreby  -
Lýdia Komorová
V.P.Tótha  2, Martin
IČO: 41243277
   
86/2015
zml.78/15

 
84,18 07.12.2015 strava zamestnancov - november 2015 Základná škola - ŠJ
ul.Jahodnícka   1, Martin
IČO: 37811860
   
87/2015
zml.58/15
30,00 14.12.2015 Telefónne služby

Orange Slovensko Prievozská  6/A, Bratislava

IČO: 35597270

   
88/2015
obj.43/15
450,61 16.12.2015 kancelárske potreby

Ing. Lamačka - EUROPEN Priehradná  20A, Martin

IČO: 30492921