2014

 
 
číslo FA suma s DPH dátum prijatia popis fakturovaného plnenia identifikačné údaje dodávateľa . .
1/2014
obj.46/13
zml.02/12
178,20 31.12.2013 Strava zamestnancov

Výdajná školská jedáleň  Bernolákova 2, Martin

IČO:  00162078

   
2/2014
zml.01/10
57,96 31.12.2013 Strava zamestnancov ŠJ pri ZŠ Jahodnícka ul.      
Martin
   
3/2014
zml.01/12
11,00 14.01.2014 Telefónne služby

Orange Slovensko  Prievozská  6/A,  Bratislava

IČO: 35597270

   
4/2014 22,00 23.01.2014 Predplatné časopisu ŠKOLA 2014

JurisDat - M.Medlen         

Redakcia Škola - MEL, 

Bratislava

IČO: 11821973

   
5/2014
obj.01/14
zml.02/12
165,00 28.01.2014 Strava zamestnancov

Výdajná školská jedáleň  Bernolákova 2, Martin

IČO:  00162078

   
6/2014
zml.01/14
39,60 28.01.2014 SME v škole - environmentálna výchova

PETIT PRESS, a.s.         Lazaretská 12, Bratislava

IČO: 35790253

   
7/2014
zml.02/14
50,63 29.01.2014 SME v škole - organické látky

PETIT PRESS, a.s.         Lazaretská 12, Bratislava

IČO: 35790253

   
8/2014
obj.02/14
zml.02/09
35,00 03.02.2014 Router TP link

WEGA Martin v.o.s.         

R.Viesta  4080/9, Martin

IČO: 31626203

   
9/2014 37,91 03.02.2014 Dieťa a jeho svet č.21

RAABE - Odborné nakladateľstvo   

Štefanovičova  20, BA

IČO:  35908718

   
10/2014
zml.01/10
77,28 03.02.2014 strava zamestnancov ŠJ pri ZŠ Jahodnícka ul.      
 Martin
   
11/2014
obj.03/14
zml.01/09
71,21 12.02.2014 Kancelárske potreby, materiál pre ŠKD

Ing. Lamačka - EUROPEN Priehradná  20A, Martin

IČO: 30492921

   
12/2014
zml.01/12
14,22 13.02.2014 Telefónne služby

Orange Slovensko  Prievozská  6/A,  Bratislava

IČO: 35597270

   
13/2014
obj.05/14
zml.02/12
207,90 27.02.2014 Strava zamestnancov

Výdajná školská jedáleň  Bernolákova 2, Martin

IČO:  00162078

   
14/2014
obj.04/14
16,92 28.02.2014 Učebné pomôcky pre MŠ PMS Delta, s.r.o.  Fándlyho 2005/1, Michalovce
IČO: 36843521
   
15/2014
zml.01/10

 
74,52 03.03.2014 Strava zamestnancov ŠJ pri ZŠ Jahodnícka ul.      
Martin
   
16/2014
obj.06/14
78,00 03.03.2014 Hračky pre MŠ DRÁČIK - DIVI, s.r.o.
Gajova  13, Bratislava
IČO: 46118985
   
17/2014
obj.10/14
143,10 05.03.2014 Metodické príručky Orbis Pictus Istropolitana
Hrachová  34, Bratislava
IČO: 17323266
   
18/2014
obj.09/14
23,55 05.03.2014 Prémiové služby k WEB stránke školy Webnode AG
Gartenstrasse  3, Zug

IČO: 1703036124-0
   
19/2014
zml.03/14

 
76,95 10.03.2014 SME v škole - Moja obec, región, vlasť

PETIT PRESS, a.s.         Lazaretská 12, Bratislava

IČO: 35790253

   
20/2014
obj.07/14
374,00 11.03.2014 Výukové programy STIEFEL CUROCART
Ružinovská  1/A, Bratislava
IČO: 31360513
   
21/2014
zml.01/12
11,00 14.03.2014 Telefónne služby

Orange Slovensko  

Prievozská  6/A,  Bratislava

IČO: 35597270

   
22/2014 163,42 14.03.2014 Poplatok za komunálny odpad Mesto Martin                    
Nám. S.H.Vajnského  1, Martin
   
23/2013
obj.08/14
423,20 11.03.2014 Učebné a didaktické pomôcky 

Renáta Francúzová D.Makovického  20,  Martin

IČO:  47059711

   
24/2013
obj.11/14
750,00 25.03.2014 Skriňová zostava Peter Murček  
Diaková 33, Dražkovce
   
25/2014
zml.04/14
49,50 31.03.2014 SME v škole - človek a spoločnosť

PETIT PRESS, a.s.         Lazaretská 12, Bratislava

IČO: 35790253

   
26/2014 2,30 31.03.2014 Zvedavček č.4

RAABE - Odborné nakladateľstvo 

Štefanovičova  20, Bratislava   

IČO:  35908718

   
27/2014 40,41 31.03.2014 Dieťa a jeho svet č.22

RAABE - Odborné nakladateľstvo 

Štefanovičova  20, Bratislava   

IČO:  35908718

   
28/2014
zml.02/12
obj.12/14
165,00 31.03.2014 Strava zamestnancov

Výdajná školská jedáleň  Bernolákova 2, Martin

IČO:  00162078

   
29/2014
zml.01/10
118,65 01.04.2014 Strava zamestnancov ŠJ pri ZŠ Jahodnícka ul.      
 Martin
   
30/2014
obj.13/14
500,82 02.04.2014 Stravné poukážky zo SF LE CHEQUE DEJEUNER
Tomášikova  23/D, BA
IČO: 31396674
   
31/2014
zml.01/12
11,00 22.04.2014 Telefónne služby

Orange Slovensko  

Prievozská  6/A,  Bratislava

IČO: 35597270

   
32/2014
obj.14/14
401,27 22.04.2014 Pracovné odevy Protetika, a.s. Výdajňa zdravotníckych pomôcok Jesenského  8, Martin    
33/2014
obj.17/14
zml.01/09
236,57 02.05.2014 Čistiace, kancelárske, výtvarné potreby

Ing. Lamačka - EUROPEN Priehradná  20A, Martin

IČO: 30492921

   
34/2014 14,40 02.05.2014 Naša škola predplatné 14/15

PAMIKO spol. s.r.o.  

Račianska  89, BA

IČO: 31320007

   
35/2014
obj.15/14
zml.02/12
184,80 02.05.2014 Strava zamestnancov

Výdajná školská jedáleň  Bernolákova 2, Martin

IČO:  00162078

   
36/2014
zml.01/10
97,98 06.05.2014 Strava zamestnancov ŠJ pri ZŠ Jahodnícka ul.      
 Martin
   
37/2014
obj.16/14
zml.02/09
595,00 06.05.2014 PC, monitor, antivír. program

WEGA Martin v.o.s.         

R.Viesta  4080/9, Martin

IČO: 31626203

   
38/2014 85,05 06.05.2014 SME v škole - Slovensko

PETIT PRESS, a.s.         Lazaretská 12, Bratislava

IČO: 35790253

   
39/2014
zml.01/12
13,08 13.05.2014 Telefónne služby

Orange Slovensko  

Prievozská  6/A,  Bratislava

IČO: 35597270

   
40/2014 37,00 15.05.2014 Poistenie majetku GENERALI  Poisťovňna, a.s.
Lamačská cesta  3/A, Bratislava
IČO: 35709332
   
41/2014 40,41 23.05.2014 Dieťa a jeho svet č.23

RAABE - Odborné nakladateľstvo 

Štefanovičova  20, Bratislava   

IČO:  35908718

   
42/2014
obj.18/14
585,85 28.05.2014 výtvarné potreby, materiál pre výchovu Umelecké potreby  -
Lýdia Komorová
V.P.Tótha  2, Martin
IČO: 41243277
   
43/2014
zml.01/10
102,12 03.06.2014 Strava zamestnancov ŠJ pri ZŠ Jahodnícka ul.      
 Martin
   
44/2014
obj.19/14
zml.02/12
85,80 03.06.2014 Strava zamestnancov

Výdajná školská jedáleň  Bernolákova 2, Martin

IČO:  00162078

   
45/2014 57,60 03.06.2014 SME v škole - ŽP a environmentálne problémy

PETIT PRESS, a.s.         Lazaretská 12, Bratislava

IČO: 35790253

   
46/2014
obj.20/14
127,76 09.06.2014 Predplatné časopisov na šk.rok 2014/2015 ARES spol. s.r.o.
Banšelova 4, Bratislava
IČO: 31363822
   
47/2014
obj.21/14
zml.01/09
285,52 10.06.2014 učebné pomôcky, kancelárske potreby

Ing. Lamačka - EUROPEN Priehradná  20A, Martin

IČO: 30492921

   
48/2014
obj.22/14
200,47 11.06.2014 Apple iPad 2 - 16GB + príslušenstvo WESTech, s.r.o.
Stará Vajnorská  17
 Bratislava
IČO: 35796111
   
49/2014
zml.01/12

 
11,09 13.06.2014 Telefónne služby

Orange Slovensko  

Prievozská  6/A,  Bratislava

IČO: 35597270

   
50/2014
zml.01/10
73,14 27.06.2014 Strava zamestnancov ŠJ pri ZŠ Jahodnícka ul.      
 Martin
   
51/2014
obj.23/14
201,58 07.07.2014 Školské tlačivá

ŠEVT a.s.           Cementárenská cesta 16 Banská Bystrica

IČO: 31331131

   
52/2014 83,65 12.07.2014 IVES - licencia

IVES Košice              Čsl.armády  20, Košice

IČO: 00162957

   
53/2014
zml.01/12
11,00 16.07.2014 Telefónne služby

Orange Slovensko  

Prievozská  6/A,  Bratislava

IČO: 35597270

   
54/2014
zml.01/12
11,00 14.08.2014 Telefónne služby

Orange Slovensko  

Prievozská  6/A,  Bratislava

IČO: 35597270

   
55/2014 39,91 26.08.2014 Dieťa a jeho svet č.24

RAABE - Odborné nakladateľstvo 

Štefanovičova  20, Bratislava   

IČO:  35908718

   
56/2014
zml.09/14
64,80 08.09.2014 SME v škole - Dopravný rýchlokurz

PETIT PRESS, a.s.         Lazaretská 12, Bratislava

IČO: 35790253

   
57/2014
zml.11/14
62,10 08.09.2014 SME v škole - Environmentálna výchova 

PETIT PRESS, a.s.         Lazaretská 12, Bratislava

IČO: 35790253

   
58/2014
obj.24/14
zml.02/12

 
349,80 12.09.2014 Strava zamestnancov

Výdajná školská jedáleň  Bernolákova 2, Martin

IČO:  00162078

   
59/2014
zml.01/12
11,00 12.09.2014 Telefónne služby

Orange Slovensko  

Prievozská  6/A,  Bratislava

IČO: 35597270

   
60/2014
obj.26/14
173,23 19.09.2014 školské publikácie Vydavateľstvo Príroda
Koceľova  17,  Bratislava
IČO: 35787147
   
61/2014
obj.27/14
zml.02/09
29,90 24.09.2014 toner do tlačiarne, myš + podložka

WEGA Martin v.o.s.         

R.Viesta  4080/9, Martin

IČO: 31626203

   
62/2014
obj.25/14
183,22 24.09.2014 čistiace a hygienické potreby

DEMRO - Demáčková Ul.29.sugusta  11, Martin

IČO:  17852188        

   
63/2014
obj.25/14
896,11 24.09.2014 materiál pre výchovu, školské potreby, kancelárske potreby

DEMRO - Demáčková Ul.29.sugusta  11, Martin

IČO:  17852188        

   
64/2014
zml.10/14
86,40 24.09.2014 SME v škole - Etická výchova 

PETIT PRESS, a.s.         Lazaretská 12, Bratislava

IČO: 35790253

   
65/2014
obj.29/14
266,18 03.10.2014 Filtračná kanvica + filtre, rýchovarná kanvica, rozprávkové DVD

NAY  a.s.  Tuhovská 15 Bratislava

IČO: 35739487

   
66/2014 66,00 09.10.2014 Manažment školy v praxi - predplatné 2015 Wolters Kluwer, s.r.o. Mlynské nivy  48, Bratislava
IČO: 31348262
   
67/2014
obj.28/14
zml.02/12

 
455,40 10.10.2013 Strava zamestnancov

Výdajná školská jedáleň Bernolákova 2, Martin

IČO:  00162078

   
68/2014
obj.30/14
73,49 06.10.2014 hudobné CD, DVD pre MŠ INFRA Slovakia
J. Hollého 875
Veľké Leváre 
IČO: 44752423
   
69/2014
obj.26/14
4,13 13.10.2014 Metodika pre ZŠ Vydavateľstvo Príroda
Koceľova  17,  Bratislava
IČO: 35787147
   
70/2014
zml.01/12
11,02 14.10.2014 Telefónne služby

Orange Slovensko  

Prievozská  6/A,  Bratislava

IČO: 35597270

   
71/2014
obj.31/14
831,64 14.10.2014 Knihy a audioknihy

Littera - Richard Šrobár M.R.Štefánika 22, MT

IČO: 33580511

   
72/2014
obj.32/14
512,70 16.10.2014 Didaktické hry a pomôcky

Renáta Francúzová D.Makovického  20,  Martin

IČO:  47059711

   
73/2014
obj.33/14
279,24 16.10.2014 Školské stoličky ŠKOLEX, s.r.o.  
Horárska 12, Bratislava
IČO: 31396763
 
74/2014
obj.34/14
252,00 16.10.2014 Didaktické pomôcky HOBLA H Slovensko s.r.o.
Ku Bratke  1, Levice
IČO: 36268569
   
75/2014 38,91 20.10.2014 Dieťa a jeho svet č.25

RAABE - Odborné nakladateľstvo 

Štefanovičova  20, Bratislava   

IČO:  35908718

   
76/2014
obj.35/14
836,55 21.10.2014 Výtvarný a pracovný materiál  Umelecké potreby  -
Lýdia Komorová
V.P.Tótha  2, Martin
IČO: 41243277
   
77/2014 37,00 24.10.2014 Poplatok za seminár Personálna práca a odmeňovanie Nezisková organizácia VESNA, Smolenická  14 Bratislava
IČO: 45739153
   
78/2014
obj.37/14
120,31 05.11.2014 Hlavolamy a logické hry

MARTINUS           M.R.Štefánika  58, Martin

IČO:  36440531

   
79/2014 40,20 05.11.2014 Školenie Ochrana OÚ - poplatok Poradca podnikateľa
Martina Rázusa  23A Žilina
IČO:31592503
   
80/2014
obj.38/14
881,72 10.11.2014 Hry a hračky DRÁČIK - DIVI, s.r.o.
Gajova  13, Bratislava
IČO: 46118985
   
81/2014 69,00 10.11.2014 Poplatok za seminár Elektronické trhovisko PROEKO s.r.o - Inštitút vzdelávania
Strmý vŕšok  18, Bratislava
   
82/2014
zml.11/14
50,40 11.11.2014 SME v škole - ŽP človeka

PETIT PRESS, a.s.         Lazaretská 12, Bratislava

IČO: 35790253

   
83/2014
obj.36/14
zml.02/12
363,00 11.11.2014 Strava zamestnancov

Výdajná školská jedáleň Bernolákova 2, Martin

IČO:  00162078

   
84/2014
obj.39/14
250,27 12.11.2014 Sedák na stoličky, obrusovina

BRAMAPO, s.r.o.           Ambra Pietra, Martin

IČO: 36776785

   
85/2014
obj.40/14
280,80 13.11.2014 externé HD

WEGA Martin v.o.s.         

R.Viesta  4080/9, Martin

IČO: 31626203

   
86/2014
obj.41/14
120,44 19.11.2014 Kancelárske potreby, učebné pomôcky

Ján Volf - veľkoobchod      Pifflova  5, Bratislava

IČO: 11785250

   
87/2014
obj.42/14
500,82 21.11.2014 Stravné poukážky zo SF LE CHEQUE DEJEUNER
Tomášikova  23/D, BA
IČO: 31396674
   
88/2014
zml.01/12
11,00 21.11.2014 Telefónne služby

Orange Slovensko  

Prievozská  6/A,  Bratislava

IČO: 35597270

   
89/2014
zml.VK
/09/09/350
39,89 28.11.2014 Služby Virtuálnej knižnice na r. 2015

KOMENSKÝ, s.r.o.             Park Mládeže  1, Košice  

IČO: 43908977   

   
90/2014
obj.44/14
780,00 02.12.2014 Návrh a tlač kalendára 250 ks Albatros Group, s.r.o.
Živnostenská  2, Bratislava
IČO: 35861088
   
91/2014 37,91 04.12.2014 Dieťa a jeho svet č.26

RAABE - Odborné nakladateľstvo 

Štefanovičova  20, Bratislava   

IČO:  35908718

   
92/2014
obj.45/14
202,55 04.12.2014 výtvarný a pracovný materiál pre ŠKD Mária Kušnírová              FARBY-LAKY           Žabokreky 364  
            
IČO: 10965971
   
93/2014
obj.43/14

zml.02/12
297,00 05.12.2014 Stravovanie zamestnancov

Výdajná školská jedáleň Bernolákova 2, Martin

IČO:  00162078

   
94/2014 11,00 12.12.2014 Telefónne služby

Orange Slovensko  

Prievozská  6/A,  Bratislava

IČO: 35597270

   
95/2014
obj.46/14
zml.01/09
183,38 17.12.2014 Kancelárske, čistiace a hygienické potreby

Ing. Lamačka - EUROPEN Priehradná  20A, Martin

IČO: 30492921