2018

      Dodávateľské faktúry 

 
 

číslo FA suma s DPH dátum prijatia popis fakturovaného plnenia identifikačné údaje dodávateľa . .


1/2018
zml.79/17


69,96


08.01.2018


Stravovanie zamestnancov

Základná škola - ŠJ
ul.Jahodnícka  1, Martin
IČO: 3781186
0

 

 


2/2018
obj. 1/18


118,80


11.01.2018


Stravné lístky - január 2018

Obchodná akadémi

Výdajná školská jedáleň Bernolákova  2, Martin

IČO:  00162078

 

 


3/2017
zml.58/15


30,00


12.01.2018


Telefónne služby 1/2018

Orange Slovensko  Prievozská  6/A,  Bratislava

IČO: 35597270

 

 

4/2018
prihláška
1/18


35,00


17.01.2018

Poplatok za seminár - Novela zákona o eGovernmente

Kantorka n.o.
Bazalková  7, Košice
IČO: 45740313

 

 


5/2018
obj. 2/18


99,00


01.02.2018


Stravné lístky - február 2018

Obchodná akadémi

Výdajná školská jedáleň Bernolákova  2, Martin

IČO:  00162078

 

 


6/2018
obj. 3/18


25,00


02.02.2018


Predplatné časopisu ŠKOLA 2018

JurisDat - M.Medlen     Redakcia Škola - MEL

Ondavská  8, Bratislava

IČO: 11821973

 

 

7/2018 

prihláška
1/18

35,00

12.02.2018

Poplatok za seminár - Nový zákon o ochrane osobných údajov

Kantorka n.o.
Bazalková  7, Košice
IČO: 45740313

 

 

8/2018

obj.4/18

178,15

12.02.2018

Predĺženie služby Mini

na 5 rokov. Projekt:

skola-unm.webnode.sk

Webnode AG  

Gartenstrasse  3, ZUG

Švajčiarsko

 

 

9/2018

zml.79/17

92,22

09.02.2018

Stravovanie zamestnancov

za mesiac január 2018

Základná škola - ŠJ
ul.Jahodnícka  1, Martin
IČO: 37811860

 

 

10/2018

zml.58/15

30,00

14.02.2018

Telefónne služby 1/2018

Orange Slovensko  Prievozská  6/A,  Bratislava

IČO: 35597270

 

 

11/2018

obj.6/18

31,16

26.02.2018

Jazyk a komunikácia 

Svet škôlkára č.11

RAABE - Odborné nakladateľstvo   

Štefanovičova  20, BA

IČO:  35908718

 

 

12/2018

zml.D1/18

60,00

05.03.2018

SME pre školy 

Ochrana zdravia

PETIT PRESS, a.s.         Lazaretská 12, Bratislava

IČO: 35790253

 

 

13/2018

zml.79/17

63,60

12.03.2018

Stravovanie zamestnancov

za mesiac február 2018

Základná škola - ŠJ
ul.Jahodnícka  1, Martin
IČO: 37811860

 

 

14/2018

obj.7/18

97,56

15.03.2018

USB token i KEY 400  na pripojenie k ŠP

PosAm, s.r.o. Bajkalská  28  Bratislava 821 09

IČO: 31365078

 

 

15/2018

zml.58/15

5,86

15.03.2018

Telefónne služby 2/2018

Orange Slovensko  Prievozská  6/A,  Bratislava

IČO: 35597270

 

 

16/2018

obj. 8/18

132,00

15.03.2018

Stravné lístky - marecr 2018

Obchodná akadémi

Výdajná školská jedáleň Bernolákova  2, Martin

IČO:  00162078

 

 

17/2018
obj.9/18
52,36 29.03.2018 Učebnice pre ZŠ

AITEC, s.r.o. 

Slovinská  12 Bratislava 

IČO: 43829171

   
18/2018
zml.79/17

 
101,76 11.04.2018

Stravovanie zamestnancov

za mesiac marec 2018

Základná škola - ŠJ
ul.Jahodnícka  1, Martin
IČO: 37811860
   
19/2018 15,00 11.04.2018 Predplatné Naša škola na šk.rok 2018/19

PAMIKO spol. s.r.o. Račianska  89, BA

IČO: 31320007

   
20/2018
obj.11/18
244,64 12.04.2018 Občerstvenie ku Dňu učiteľov

Radovan Krčula J.Š.Šikuru  76 Martin 036 08

IČO: 40301419

   
21/2018
obj.10/18
115,50 12.04.2018 Stravné lístky - apríl 2018

Obchodná akadémi

Výdajná školská jedáleň Bernolákova  2, Martin

IČO:  00162078

   
22/2018
zml.5/18
11,88 13.04.2018 Výkon zodpovednej osoby - ochrana osobných údajov osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska  5, Košice
IČO: 50528041
   
23/2018
zml. 3/18
15,49 19.04.2018 O2 paušál - telefónne služby O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova  24, Bratislava
IČO: 35848863
   
24/2018
obj.12/18
152,23 19.04.2018 Hygiencké a čistiace potreby

DEMRO - Demáčková Ul.29.sugusta  11, Martin

IČO:  17852188 

   
25/2018
obj.12/18
295,14 19.04.2018 Výtvarné potreby, učebné a školské potreby

DEMRO - Demáčková Ul.29.sugusta  11, Martin

IČO:  17852188 

   
26/2018 172,18 02.05.2018 Miestny poplatok za komunálny odpad na rok 2018 Mesto Martin                 
Námestie S.H.Vajnského  1, Martin
   
27/2018
zml.5/18
18,00 02.05.2018 Výkon zodpovednej osoby - ochrana osobných údajov osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska  5, Košice
IČO: 50528041
   
28/2018
obj.14/18
118,80 04.05.2018 Stravné lístky - máj 2018

Obchodná akadémi

Výdajná školská jedáleň Bernolákova  2, Martin

IČO:  00162078

   
29/2018
zml.79/17
81,09 07.05.2018

Stravovanie zamestnancov za mesiac apríl 2018

Základná škola - ŠJ
ul.Jahodnícka  1, Martin
IČO: 37811860