2018

      Dodávateľské faktúry 

 
 

číslo FA suma s DPH dátum prijatia popis fakturovaného plnenia identifikačné údaje dodávateľa . .
1/2018
zml.44/16
69,96 08.01.2018 Stravovanie zamestnancov

Základná škola - ŠJ
ul.Jahodnícka  1, Martin
IČO: 3781186
0

   
2/2018
obj. 1/18
118,80 11.01.2018 Stravné lístky - január 2018

Obchodná akadémi

Výdajná školská jedáleň Bernolákova  2, Martin

IČO:  00162078

   
3/2017
zml.58/15
30,00 12.01.2018 Telefónne služby 1/2018

Orange Slovensko  Prievozská  6/A,  Bratislava

IČO: 35597270

   
4/2018 35,00 17.01.2017 Poplatok za seminár - Novela zákona o eGovernmente Kantorka n.o.
Bazalková  7, Košice
IČO: 45740313