2018

      Dodávateľské faktúry 

 
 

číslo FA suma s DPH dátum prijatia popis fakturovaného plnenia identifikačné údaje dodávateľa . .


1/2018
zml.79/17


69,96


08.01.2018


Stravovanie zamestnancov

Základná škola - ŠJ
ul.Jahodnícka  1, Martin
IČO: 3781186
0

 

 


2/2018
obj. 1/18


118,80


11.01.2018


Stravné lístky - január 2018

Obchodná akadémi

Výdajná školská jedáleň Bernolákova  2, Martin

IČO:  00162078

 

 


3/2017
zml.58/15


30,00


12.01.2018


Telefónne služby 1/2018

Orange Slovensko  Prievozská  6/A,  Bratislava

IČO: 35597270

 

 

4/2018
prihláška
1/18


35,00


17.01.2018

Poplatok za seminár - Novela zákona o eGovernmente

Kantorka n.o.
Bazalková  7, Košice
IČO: 45740313

 

 


5/2018
obj. 2/18


99,00


01.02.2018


Stravné lístky - február 2018

Obchodná akadémi

Výdajná školská jedáleň Bernolákova  2, Martin

IČO:  00162078

 

 


6/2018
obj. 3/18


25,00


02.02.2018


Predplatné časopisu ŠKOLA 2018

JurisDat - M.Medlen     Redakcia Škola - MEL

Ondavská  8, Bratislava

IČO: 11821973

 

 

7/2018 

prihláška
2/18

35,00

12.02.2018

Poplatok za seminár - Nový zákon o ochrane osobných údajov

Kantorka n.o.
Bazalková  7, Košice
IČO: 45740313

 

 

8/2018

obj.4/18

178,15

12.02.2018

Predĺženie služby Mini

na 5 rokov. Projekt:

skola-unm.webnode.sk

Webnode AG  

Gartenstrasse  3, ZUG

Švajčiarsko

 

 

9/2018

zml.79/17

92,22

09.02.2018

Stravovanie zamestnancov

za mesiac január 2018

Základná škola - ŠJ
ul.Jahodnícka  1, Martin
IČO: 37811860

 

 

10/2018

zml.58/15

30,00

14.02.2018

Telefónne služby 1/2018

Orange Slovensko  Prievozská  6/A,  Bratislava

IČO: 35597270

 

 

11/2018

obj.6/18

31,16

26.02.2018

Jazyk a komunikácia 

Svet škôlkára č.11

RAABE - Odborné nakladateľstvo   

Heydukova 12-14 Bratislava

IČO:  35908718

 

 

12/2018

zml.D1/18

60,00

05.03.2018

SME pre školy 

Ochrana zdravia

PETIT PRESS, a.s.         Lazaretská 12, Bratislava

IČO: 35790253

 

 

13/2018

zml.79/17

63,60

12.03.2018

Stravovanie zamestnancov

za mesiac február 2018

Základná škola - ŠJ
ul.Jahodnícka  1, Martin
IČO: 37811860

 

 

14/2018

obj.7/18

97,56

15.03.2018

USB token i KEY 400  na pripojenie k ŠP

PosAm, s.r.o. Bajkalská  28  Bratislava 821 09

IČO: 31365078

 

 

15/2018

zml.58/15

5,86

15.03.2018

Telefónne služby 2/2018

Orange Slovensko  Prievozská  6/A,  Bratislava

IČO: 35597270

 

 

16/2018

obj. 8/18

132,00

15.03.2018

Stravné lístky - marecr 2018

Obchodná akadémi

Výdajná školská jedáleň Bernolákova  2, Martin

IČO:  00162078

 

 

17/2018
obj.9/18
52,36 29.03.2018 Učebnice pre ZŠ

AITEC, s.r.o. 

Slovinská  12 Bratislava 

IČO: 43829171

   
18/2018
zml.79/17

 
101,76 11.04.2018

Stravovanie zamestnancov

za mesiac marec 2018

Základná škola - ŠJ
ul.Jahodnícka  1, Martin
IČO: 37811860
   
19/2018 15,00 11.04.2018 Predplatné Naša škola na šk.rok 2018/19

PAMIKO spol. s.r.o. Račianska  89, BA

IČO: 31320007

   
20/2018
obj.11/18
244,64 12.04.2018 Občerstvenie ku Dňu učiteľov

Radovan Krčula J.Š.Šikuru  76 Martin 036 08

IČO: 40301419

   
21/2018
obj.10/18
115,50 12.04.2018 Stravné lístky - apríl 2018

Obchodná akadémi

Výdajná školská jedáleň Bernolákova  2, Martin

IČO:  00162078

   
22/2018
zml.5/18
11,88 13.04.2018 Výkon zodpovednej osoby - ochrana osobných údajov osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska  5, Košice
IČO: 50528041
   
23/2018
zml. 3/18
15,49 19.04.2018 O2 paušál - telefónne služby O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova  24, Bratislava
IČO: 35848863
   
24/2018
obj.12/18
152,23 19.04.2018 Hygiencké a čistiace potreby

DEMRO - Demáčková Ul.29.sugusta  11, Martin

IČO:  17852188 

   
25/2018
obj.12/18
295,14 19.04.2018 Výtvarné potreby, učebné a školské potreby

DEMRO - Demáčková Ul.29.sugusta  11, Martin

IČO:  17852188 

   
26/2018 172,18 02.05.2018 Miestny poplatok za komunálny odpad na rok 2018 Mesto Martin                 
Námestie S.H.Vajnského  1, Martin
   
27/2018
zml.5/18
18,00 02.05.2018 Výkon zodpovednej osoby - ochrana osobných údajov osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska  5, Košice
IČO: 50528041
   
28/2018
obj.14/18
118,80 04.05.2018 Stravné lístky - máj 2018

Obchodná akadémi

Výdajná školská jedáleň Bernolákova  2, Martin

IČO:  00162078

   
29/2018
zml.79/17
81,09 07.05.2018

Stravovanie zamestnancov za mesiac apríl 2018

Základná škola - ŠJ
ul.Jahodnícka  1, Martin
IČO: 37811860
   
30/2018
obj. 17/18
31,16 17.05.2018

Jazyk a komunikácia 

Svet škôlkára č.12

RAABE - Odborné nakladateľstvo   

Heydukova 12-14 Bratislava

IČO:  35908718

   
31/2018
zml. 3/18
15,13 18.05.2018 O2 paušál - telefónne služby O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova  24, Bratislava
IČO: 35848863
   
32/2018
obj.16/18
450,00 18.05.2018 Pracovný a výtvarný materiál pre tvorivé dielne Umelecké potreby  -
Lýdia Komorová
V.P.Tótha  2, Martin
IČO: 41243277
   
33/2018
obj.19/18
126,30 29.05.2018

Predplatné časopisov na

šk.rok 2018/2019
ARES spol. s.r.o.
Banšelova 4, Bratislava
IČO: 31363822
   
34/2018
obj.18/18
105,60 01.06.2018 Stravné lístky - máj 2018

Obchodná akadémi

Výdajná školská jedáleň Bernolákova  2, Martin

IČO:  00162078

   
35/2018
obj.20/18
38,15 01.06.2018 Predplatné: Testovanie z Mat, SJ, Zázračná planéta Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta  9 Banská Bystrica
IČO: 36631124
   
36/2018
zml.5/18
18,00 04.06.2018 Výkon zodpovednej osoby - ochrana osobných údajov
jún 2018
osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska  5, Košice
IČO: 50528041
   
37/2018
zml.79/17

 
108,12 07.06.2018 Stravovanie zamestnancov za mesiac máj  2018 Základná škola - ŠJ
ul.Jahodnícka  1, Martin
IČO: 37811860
   
38/2018
zml.P1/10
37,00 08.06.2018 Poistenie majetku od 26.6.2018 do 25.6.2019 Generali Poisťovňa, a.s.
Lamačská cesta 3/A
Bratislava
   
39/2018
zml.3/18
15,00 18.06.2018 O2 paušál - telefónne služby - máj 2018 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova  24, Bratislava
IČO: 35848863
   
40/2018
obj.15/18
299,04 18.06.2018 DVD rozprávky, audioknihy Martinus, s.r.o.
Gorkého  4, Martin
IČO: 45503249
   
41/2018
zml.5/18
18,00 02.07.2018 Výkon zodpovednej osoby - ochrana osobných údajov
júl 2018
osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska  5, Košice
IČO: 50528041
   
42/2018
zml.79/17
73,14 03.07.2018 Stravovanie zamestnancov za mesiac jún  2018 Základná škola - ŠJ
ul.Jahodnícka  1, Martin
IČO: 37811860
   
43/2018
zml. 4/18
obj.21/18
16,50 06.07.2018 Učebnice pre ZŠ
Prvouka pre druhákov

AITEC, s.r.o. 

Slovinská  12 Bratislava 

IČO: 43829171

   
44/2018
zml.3/18
15,00 16.07.2018 O2 paušál - telefónne služby - jún 2018 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova  24, Bratislava
IČO: 35848863
   
45/2018
obj.22/18
899,00 12.07.2018 PC FUJITSU P757 BMcomp, s.r.o. Radlinského 1729
Dolný Kubín
IČO: 47174200
   
46/2018
obj.23/18
747,00 12.07.2018 Tlačiareň BROTHER, monitor FUJITSU,
Kaspersky sekurity
BMcomp, s.r.o. Radlinského 1729
Dolný Kubín
IČO: 47174200
   
47/2018
zml. 2/18
obj. 5/18
259,63 13.07.2018 Školské tlačivá na šk.rok 2018/2019

ŠEVT a.s.           Cementárenská cesta 16 Banská Bystrica

IČO: 31331131

   
48/2018
zml.R1470/
2008
83,65 16.07.2018 WINIBEU - služby STP AVP

IVES Košice           Čsl.armády  20, Košice

IČO: 00162957

   
49/2018
zml. 5/18
18,00 03.08.2018 Výkon zodpovednej osoby - ochrana osobných údajov
august 2018
osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska  5, Košice
IČO: 50528041
   
50/2018
zml. 3/18

 
15,00 03.08.2018 O2 paušál - telefónne služby za mesiac júl 2018 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova  24, Bratislava
IČO: 35848863
   
51/2018
zml. 5/18
18,00 03.09.2018 Výkon zodpovednej osoby - ochrana osobných údajov
september 2018
osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska  5, Košice
IČO: 50528041
   
52/2018
obj.24/18
125,40 05.09.2018 Stravné lístky pre zamestnancov na mesiac
september 2018

Obchodná akadémi

Výdajná školská jedáleň Bernolákova  2, Martin

IČO:  00162078

   
53/2018
obj.25/18
22,79 06.09.2018 Metodický materiál pre MŠ
- Overenie školskej zrelosti
INFRA Slovakia, s.r.o. J.Hollého  875
Veľké Leváre
IČO: 44752423
   
54/2018
zml. 3/18
15,00 07.09.2018 O2 paušál - telefónne služby za mesiac august 2018 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova  24, Bratislava
IČO: 35848863
   
55/2018
zml.
VK0909350
12,00 14.09.2018 Virtuálna knižnica - balíček Bez kriedy plus

KOMENSKÝ, s.r.o.          Park Mládeže  1, Košice  

IČO: 43908977   

   
56/2018
obj.17/18
37,20 20.09.2018

Jazyk a komunikácia 

Svet škôlkára č.13

RAABE - Odborné nakladateľstvo   

Heydukova 12-14 Bratislava

IČO:  35908718

   
57/2018
zml.D2/18
67,50 24.09.2018 SME pre školy
Ochrana života a zdravia

PETIT PRESS, a.s.         Lazaretská 12, Bratislava

IČO: 35790253

   
58/2018
zml. 5/18
18,00 01.10.2018 Výkon zodpovednej osoby - ochrana osobných údajov
október 2018
osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska  5, Košice
IČO: 50528041
   
59/2018
obj. 27/18
118,80 02.10.2018 Stravné lístky pre zamestnancov na mesiac
september 2018

Obchodná akadémi

Výdajná školská jedáleň Bernolákova  2, Martin

IČO:  00162078

   
60/2018
obj. 28/18
117,00 04.10.2018 Verejná správa SR - ročný prístup do portálu Poradca podnikateľa Martina Rázusa  23A
010 01 Žilina 1
IČO: 31592503
   
61/2018
zml.8/18
120,62 08.10.2018 Stravovanie zamestnancov v mesiaci
september 2018
Základná škola
Nade Hejnej  4131/4 03601  Martin
IČO: 37811860
   
62/2018
obj.30/18
674,12 11.10.2018 Čistiace prostriedky, UP, výtvarné potreby

Ing. Lamačka - EUROPEN 

Priehradná  20A, Martin

IČO: 30492921

   
63/2018
obj.31/18
174,45 11.10.2018 Výtvarné potreby, UP, hry

Ján Volf 

kancelárske potreby 

Kollárova  90, Martin

IČO: 11785250

   
64/2018
zml. 3/18
15,00 12.10.2018 O2 paušál - telefónne služby -september 2018 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova  24, Bratislava
IČO: 35848863
   
65/2018
obj.32/18
190,00 12.10.2018  Spotrebný materiál k tlačiarňam BROTHER - tonery, optický válec KUBICOMP s.r.o.
Mudroňova  45, Martin
IČO: 36369551
   
66/2018
obj.33/18
420,74 17.10.2018 Stravovacie kupóny pre zamestnancov UP Slovensko, s.r.o.
Tomášikova  23/D
820 05  Bratisava
IČO: 31396674
   
67/2018
obj.34/18
28,16 23.10.2018 Svet škôlkára - aktivity do každého počasia

RAABE - Odborné nakladateľstvo   

Heydukova 12-14 Bratislava

IČO:  35908718

   
68/2018
zml. 5/18
18,00 02.11.2018 Výkon zodpovednej osoby - ochrana osobných údajov
november 2018
osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska  5, Košice
IČO: 50528041
   
69/2018 126,00 02.11.2018 Odborná prednáška Inšpirácia OZ
Stará Kremnička  26
Žiar nad Hronom
IČO:51206633
   
70/2018
obj.35/18
132,00 05.11.2018 Stravné lístky pre zamestnancov na mesiac
november 2018

Obchodná akadémi

Výdajná školská jedáleň Bernolákova  2, Martin

IČO:  00162078

   
71/2018
obj.37/18
111,74 06.11.2018 Manažment školy + portál Direktor - predplatné 2019 Wolters Kluwer, s.r.o. Mlynské nivy  48, Bratislava
IČO: 31348262
   
72/2018
zml.D2/18
56,00 06.11.2018 SME pre školy - Ochrana života a zdravia

PETIT PRESS, a.s.         Lazaretská 12, Bratislava

IČO: 35790253

   
73/2018
zml. 3/18
15,00 12.11.2018 O2 paušál - telefónne služby za mesiac október 2018 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova  24, Bratislava
IČO: 35848863
   
74/2018
zml. VK
0909350
39,89 12.11.2018 Služby Virtuálnej knižnice na rok 2019

KOMENSKÝ, s.r.o.          Park Mládeže  1, Košice  

IČO: 43908977   

   
75/2018
zml. 8/18
138,55 12.11.2018 Stravovanie zamestnancov v mesiaci
október 2018
Základná škola
Nade Hejnej  4131/4 03601  Martin
IČO: 37811860
   
76/2018
obj.38/18
200,00 19.11.2018 Pracovný a výtvarný materiál pre tvorivé dielne v ŠKD Umelecké potreby  -
Lýdia Komorová
V.P.Tótha  2, Martin
IČO: 41243277
   
77/2018
obj.39/18
1009,20 19.11.2018 Grafické spracovanie, tlač nástenného kalendára na rok 2019 Albatros Group, s.r.o.
Tallerova  10,
Bratislava
IČO: 35861088
   
78/2018
obj.40/18
138,78 22.11.2018 Všeobecný materiál KINEKUS
Jilemnického 8851, Martin
IČO: 45606536
   
79/2018
obj.41/18
1335,50 28.11.2018 Hry, hračky, kreatívny materiál Dráčik DIVI, s.r.o.   Gajova  13
Bratislava
IČO: 46118985
   
80/2018
zml. 5/18
18,00 03.12.2018 Výkon zodpovednej osoby - ochrana osobných údajov
december 2018
osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska  5, Košice
IČO: 50528041
   
81/2018
obj.43/18
99,00 04.12.2018 Stravné lístky pre zamestnancov na mesiac
december 2018

Obchodná akadémi

Výdajná školská jedáleň Bernolákova  2, Martin

IČO:  00162078

   
82/2018
obj.42/18
380,00 07.12.2018 Výroba a montáž skrine Nábytkové stolárstvo
Ing. Robert Vidlár
J.Kalinčiaka, Vrútky
   
83/2018
zml. 8/18
130,40 10.12.2018 Stravovanie zamestnancov v mesiaci
november 2018
Základná škola
Nade Hejnej  4131/4 03601  Martin
IČO: 37811860
   
84/2018
zml. 3/18
16,00 12.12.2018 O2 paušál - telefónne služby za mesiac november 2018 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova  24, Bratislava
IČO: 35848863
   
85/2018
obj.44/18
37,22 13.12.2018

Jazyk a komunikácia 

Svet škôlkára č.14

RAABE - Odborné nakladateľstvo   

Heydukova 12-14 Bratislava

IČO:  35908718

   
86/2018
obj.45/18
1024,64 18.12.2018 Prevádzková technika, učebné potreby, kancelárske potreby

Ing. Lamačka - EUROPEN 

Priehradná  20A, Martin

IČO: 30492921