2016

 
 
číslo FA suma s DPH dátum prijatia popis fakturovaného plnenia identifikačné údaje dodávateľa . .
1/2016
obj.23/15
31,06 11.01.2016 Jazyk a komunikácia
Svet škôlkára

RAABE - Odborné nakladateľstvo   

Štefanovičova  20, BA

IČO:  35908718

 

 
2/2016
obj.1/16
105,60 13.01.2015 Stravné lístky

Obchodná akadémi

Výdajná školská jedáleň Bernolákova  2, Martin

IČO:  00162078

   
3/2016
zml.78/15
64,86 14.01.2016 Stravovanie zamestnancov Základná škola - ŠJ
ul.Jahodnícka  1, Martin
IČO: 37811860
   
4/2016
zml.58/15
30,00 18.01.2016 Telefónne služby

Orange Slovensko  Prievozská  6/A,  Bratislava

IČO: 35597270

   
5/2016
obj.47/15
23,00 25.01.2016 Časopis Škola 2016 - predplatné

JurisDat - M.Medlen         

Redakcia Škola - MEL, 

Bratislava

IČO: 11821973

   
6/2016
obj.2/16
132,00 28.01.2016 Stravné lístky

Obchodná akadémi

Výdajná školská jedáleň Bernolákova  2, Martin

IČO:  00162078

   
7/2016
zml.D1/16
58,50 03.02.2016 SME v škole - Moja obec, región, vlasť

PETIT PRESS, a.s.         Lazaretská 12, Bratislava

IČO: 35790253

   
8/2016 60,00 04.02.2016 Daňové opatrenie DÚ Žilina, pobočka Martin
Jesenského  23
Martin
   
9/2016
obj.3/16
102,99 08.02.2016 Perá Pargon Pen National Pen
P.O.BOX  1615
Bratislava
IE 972 64440
   
10/2016
obj.4/16
37,65 09.02.2016 Predĺženie balíčka služieb Mini na 2 roky Webnode AG
Gartenstrasse  3, Zug

IČO: 1703036124-0
   
11/2016
zml.58/15
30,00 15.02.2016 Telefónne služby

Orange Slovensko  Prievozská  6/A,  Bratislava

IČO: 35597270

   
12/2016
zml.78/15
63,48 16.02.2016 Stravovanie zamestnancov Základná škola - ŠJ
ul.Jahodnícka  1, Martin
IČO: 37811860
   
13/2016
obj.6/16
184,92 17.02.2016 Čistiace a hygienické potreby, kancelárske potreby

Ing. Lamačka - EUROPEN Priehradná  20A, Martin

IČO: 30492921

   
14/2016
obj.5/16
124,89 19.02.2016 Čistiace a hygienické potreby, UP

DEMRO - Demáčková Ul.29.sugusta  11, Martin

IČO:  17852188 

   
15/2016
obj.7/16
112,20 25.02.2016 Stravné lístky

Obchodná akadémi

Výdajná školská jedáleň Bernolákova  2, Martin

IČO:  00162078

   
16/2016
obj.9/16
144,00 29.02.2016 Vypracovanie posudku o riziku  Univerzitná nemocnica Martin, Kollárova  2
IČO: 00365327
   
17/2016
zml.78/15
81,42 09.03.2016 Stravovanie zamestnancov Základná škola - ŠJ
ul.Jahodnícka  1, Martin
IČO: 37811860
   
18/2016
zml.58/15
30,00 15.03.2016 Telefónne služby

Orange Slovensko  Prievozská  6/A,  Bratislava

IČO: 35597270

   
19/2016
zml.D2/16
63,00 21.03.2016 SME v škole - Mediálna výchova

PETIT PRESS, a.s.         Lazaretská 12, Bratislava

IČO: 35790253

   
20/2016
obj.23/15
31,06 01.04.2016 Jazyk a komunikácia - svet škôlkára

RAABE - Odborné nakladateľstvo   

Štefanovičova  20, BA

IČO:  35908718

   
21/2016
obj. 8/16
105,60 01.04.2016 Stravné lístky

Obchodná akadémi

Výdajná školská jedáleň Bernolákova  2, Martin

IČO:  00162078

   
22/2016
zml.78/15
67,62 07.04.2016 Stravovanie zamestnancov Základná škola - ŠJ
ul.Jahodnícka  1, Martin
IČO: 37811860
   
23/2016 163,87 11.04.2016 Poplatok za komunálny odpad Mesto Martin                    
Nám. S.H.Vajnského  1, Martin
   
24/2016
zml.58/15
30,00 12.04.2016 Telefónne služby

Orange Slovensko  Prievozská  6/A,  Bratislava

IČO: 35597270

   
25/2016
obj.10/16
178,56 21.04.2016 Predplatné online knižnica Verlag Dashofer
Železničiarska  13
Bratislava
IČO: 35730129
   
26/2016
obj.11/16
138,60 27.04.2016 Stravné lístky

Obchodná akadémi

Výdajná školská jedáleň Bernolákova  2, Martin

IČO:  00162078

   
27/2016
zml.78/15

 
89,70 04.05.2016 Stravovanie zamestnancov Základná škola - ŠJ
ul.Jahodnícka  1, Martin
IČO: 37811860
   
28/2016
zml.58/15
30,00 13.05.2016 Telefónne služby

Orange Slovensko  Prievozská  6/A,  Bratislava

IČO: 35597270

   
29/2016 15,00 16.05.2016 Predplatné Naša škola na šk. rok 2016/2017

PAMIKO spol. s.r.o. Račianska  89, BA

IČO: 31320007

   
30/2016
obj.13/16
119,14 20.05.2016 Čistiace a kancelárske potreby

DEMRO - Demáčková Ul.29.sugusta  11, Martin

IČO:  17852188 

   
31/2016
obj.13/16
213,69 20.05.2016 Výtvarné a školské potreby

DEMRO - Demáčková Ul.29.sugusta  11, Martin

IČO:  17852188 

   
32/2016 37,00 25.05.2016 Poistenie majetku GENERALI  Poisťovňna, 
Lamačská cesta  3/A, Bratislava
IČO: 35709332
   
33/2016
obj.12/16
418,46 30.05.2016 Ochranné pracovné odevy Mixxer Medical, s.r.o.
Kollárova  49, Martin
IČO: 36380725
   
34/2016
obj.15/16
112,20 01.06.2016 Stravné lístky

Obchodná akadémi

Výdajná školská jedáleň Bernolákova  2, Martin

IČO:  00162078

   
35/2016
zml.78/15
93,84 09.06.2016 Stravovanie zamestnancov Základná škola - ŠJ
ul.Jahodnícka  1, Martin
IČO: 37811860
   
36/2016
16/2016
132,80 09.06.2016 Časopisy na šk. rok 2016/2017 - predplatné ARES spol. s.r.o.
Banšelova 4, Bratislava
IČO: 31363822
   
37/2016
obj.14/16
296,87 10.06.2016 Audio knihy, DVD filmy

MARTINUS           M.R.Štefánika  58, Martin

IČO:  36440531

   
38/2016
zml.58/15
30,00 13.06.2016 Telefónne služby

Orange Slovensko  Prievozská  6/A,  Bratislava

IČO: 35597270

   
39/2016
obj.40/15
305,27 23.06.2016 Školské tlačivá

ŠEVT a.s.           Cementárenská cesta 16 Banská Bystrica

IČO: 31331131

   
40/2016 83,65 24.06.2016 Služby technickej podpory APV

IVES Košice             Čsl.armády  20, Košice

IČO: 00162957

   
41/16
obj.17/16
25,00 29.06.2016 Škôlkár - pracovné zošity

RAABE - Odborné nakladateľstvo   

Štefanovičova  20, BA

IČO:  35908718

   
42/16
obj.19/16
20,00 29.06.2016 Poplatok za konferenciu Regionálne centrum autistov
Žilina
   
43/16
obj.18/16
90,00 30.06.2016 Moje učenie - učebný materiál EXPOL Pedagogika, s.r.o
Heydukova  12-14
Bratislava
IČO: 35711302
   
44/46
obj.20/16
55,49 06.07.2016 Kafometík - metodiky pre MŠ Infra Slovakia, s.r.o.
J. Hollého  875
Veľké Leváre
IČO: 44752423
   
45/16
obj.23/15
31,06 06.07.2016 Svet škôlkára - Jazyk a komunikácia

RAABE - Odborné nakladateľstvo  Štefanovičova  20, BA

IČO:  35908718

   
46/16
zml.78/15
86,94 12.07.2016 Stravovanie zamestnancov Základná škola - ŠJ
ul.Jahodnícka  1, Martin
IČO: 37811860
   
47/16
zml.58/15
30,00 12.07.2016 Telefónne služby

Orange Slovensko  Prievozská  6/A,  Bratislava

IČO: 35597270

   
48/16
obj.21/16
388,15 13.07.2016 Apple iPAD Air WESTech, s.r.o.
Stará Vajnorská  17 831 04  Bratislava

IČO: 35796111
   
49/16
zml.58/15
30,00 17.08.2016 Telefónne služby

Orange Slovensko  Prievozská  6/A,  Bratislava

IČO: 35597270

   
50/16
obj.23/16
13,90 05.09.2016 Pracovné zošity Maquita, s.r.o.
Soľná  738/36
Nitrianske Pravno
IČO: 36316881
   
51/16
zml.58/15
30,00 12.09.2016 Telefónne služby

Orange Slovensko  Prievozská  6/A,  Bratislava

IČO: 35597270

   
52/16
obj.24/16
55,32 12.09.2016 Dekoračné siete Košík siete, s.r.o.
Detvianska  6
Nové zámky
IČO: 36556858
   
53/16
obj.22/16
132,00 12.09.2016 Stravné lístky

Obchodná akadémi

Výdajná školská jedáleň Bernolákova  2, Martin

IČO:  00162078

   
54/2016
obj.26/16
19,20 12.09.2016 Predplatné - časopis Fľak na šk. rok 2016/17 ARES spol. s.r.o.
Banšelova 4, Bratislava
IČO: 31363822
   
55/16
obj.27/16
509,02 22.09.2016 Čistiace a hygienické potreby, kancelárske potreby, UP

Ing. Lamačka - EUROPEN Priehradná  20A, Martin

IČO: 30492921

   
56/16
obj.25/16
18,00 22.09.2016 KULIFERDO - pracovné zošity pre ZŠ

RAABE - Odborné nakladateľstvo  Štefanovičova  20, BA

IČO:  35908718

   
57/16
obj.23/15
31,06 30.09.2016 Jazyk a komunikácia - Svet škôlkára

RAABE - Odborné nakladateľstvo  Štefanovičova  20, BA

IČO:  35908718

   
58/2016
obj.28/16
112,20 03.10.2016 Stravné lístky

Obchodná akadémi

Výdajná školská jedáleň Bernolákova  2, Martin

IČO:  00162078

   
59/2016
zml.44/16
85,80 13.10.2016 Stravovanie zamestnancov Základná škola - ŠJ
ul.Jahodnícka  1, Martin
IČO: 37811860
   
60/2016
obj.29/16
596,29 14.10.2016 Knihy, DVD, odborná literatúra Littera - Richard Šrobár
M.R.Štefánika  22, Martin IČO: 33580511
   
61/2016
obj.31/16
1000,- 18.10.2016 Hry a hračky DRÁČIK - DIVI, s.r.o.
Gajova  13, Bratislava
IČO: 46118985
   
62/2016
obj.32/16
138,92 18.10.2016 knihy, odborná literatúra IKAR a.s.
Miletičova  23
821 09  Bratislava
IČO: 00678856
   
63/2016
obj.33/16
99,00 19.10.2016 Poplatok - odborná konferencia pre MŠ Education Academy
Hroznová  3/A
831 01  Bratislava

 
   
64/2016
zml.58/15
30,00 21.10.2016 Telefónne služby

Orange Slovensko  Prievozská  6/A,  Bratislava

IČO: 35597270

   
65/2016
obj.30/2016
500,00 26.10.2016 Pracovný materiál, výtvarné potreby Umelecké potreby  -
Lýdia Komorová
V.P.Tótha  2, Martin
IČO: 41243277
   
66/2016
zml.D3/16
63,00 26.10.2016 SME v škole
Dopravný rýchlokurz

 

PETIT PRESS, a.s.         Lazaretská 12, Bratislava

IČO: 35790253

   
67/2016
zml.44/16

 
87,23 08.11.2016 Stravovanie zamestnancov Základná škola - ŠJ
ul.Jahodnícka  1, Martin
IČO: 37811860
   
68/2016 111,76 04.11.2016 Manažment školy + Direktor predplatné na r.2017 Wolters Kluwer, s.r.o. Mlynské nivy  48, Bratislava
IČO: 31348262
   
69/2016
obj.36/16

 
587,30 18.11.2016 Jedálne kupóny LE CHEQUE DEJEUNER
Tomášikova  23/D, BA
IČO: 31396674
   
70/2016
zml.VK
/09/09/350
39,89 14.11.2016 Služby VK na r.2017

KOMENSKÝ, s.r.o.             Park Mládeže  1, Košice  

IČO: 43908977   

   
71/2016
zml.58/15
30,00 21.11.2016 Telefónne služby

Orange Slovensko  Prievozská  6/A,  Bratislava

IČO: 35597270

   
72/2016
obj.28/16
85,80 21.11.2016 Stravovanie zamestnancov

Obchodná akadémi

Výdajná školská jedáleň Bernolákova  2, Martin

IČO:  00162078

   
73/2016
zml.D4/16
43,88 11.11.2016 SME v škole
Od komunizmu k slobode

PETIT PRESS, a.s.         Lazaretská 12, Bratislava

IČO: 35790253

   
74/2016
obj.35/16
 
215,78 24.11.2016 čistiace prostriedky, kancelárske potreby, UP

DEMRO - Demáčková Ul.29.sugusta  11, Martin

IČO:  17852188 

   
75/2016
obj.37/16
710,14 01.12.2016 Tlač kalendára  ARS Spektrum s.r.o
Červeňova  1233
Nitra
IČO:  44938144
   
76/2016
zml.44/16
78,65 09.12.2016 Stravovanie zamestnancov Základná škola - ŠJ
ul.Jahodnícka  1, Martin
IČO: 37811860
   
77/2016
obj.39/16
750,00 12.12.2016 Výroba a montáž skriniek  Nábytkové stolárstvo
Ing. Robert Vidlár
Ul. J. Kalinčiaka, Vrútky
IČO: 34699643
   
78/2016
obj.38/16
99,00 12.12.2016 Stravovanie zamestnancov

Obchodná akadémi

Výdajná školská jedáleň Bernolákova  2, Martin

IČO:  00162078

   
79/2016
zml.58/15
30,00 16.12.2016 Telefónne služby

Orange Slovensko  Prievozská  6/A,  Bratislava

IČO: 35597270

   
80/2016
obj.23/15
31,16 19.12.2016 Jazyk a komunikácia
Svet škôlkára

RAABE - Odborné nakladateľstvo  Štefanovičova  20, BA

IČO:  35908718

   
81/2016
obj.40/16
73,24 20.12.2016 Kancelárske a hygienické potreby

Ing. Lamačka - EUROPEN Priehradná  20A, Martin

IČO: 30492921